Ikäohjelma tukee nuoria ja vanhoja

Uudessa ikäohjelmassa huomioidaan eri ikä- ja ammattiryhmien tarpeet ja ohjeistetaan esimiehiä Jatkuvan välittämisen -mallin mukaiseen toimintaan.

– Erityishuomion kohteena ikäohjelmassa ovat nuoret ja eläkeiän jo saavuttaneet työkykyiset- ja haluiset SOLilaiset. Näemme monimuotoisuuden rikkautena eikä minkään ikäryhmän syrjintää sallita, henkilö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen sanoo.

– Ikäohjelman tavoitteena on edistää positiivista yhteistyötä eri ikäryhmien välillä ja tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista sekä pidentää ja parantaa työurakehitystä. Haluamme myös varmistaa hiljaisen tiedon siirtymisen.

SOL Ikäohjelma lanseerattiin eläkeläisten joululounaalla

SOL teki historiaa kutsumalla ensimmäistä kertaa eläkkeelle jääneitä työntekijöitä yhteiseen tapaamiseen sekä julkistamalla SOL Ikäohjelman. Ohjelma edistää kaikenikäisten työssä jaksamista.