Ensimmäiset oppimismuotoilijat valmistuivat

Vuonna 2015 SOLin koulutuksiin osallistui 12 000 työntekijää. Erilaisia koulutustapahtumia järjestettiin 1 300 ja oppisopimuksella opiskeli ammattitutkintoa 250 SOLilaista.

Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen ovat kehitysjohtaja Merja Oljakan

Merja Oljakan mottona on: ”usko itseesi, tartu hetkeen ja tilanteisiin”.

työsarkaa. Uudenlaisen, mukautuvamman koulutusjärjestelmän luominen on saanut kehitysjohtajankin koulun penkille. Oljakka valmistui juuri Oppimismuotoilijaksi.
– Vastuullani on iso ja tärkeä kokonaisuus. Halusin haastaa itseäni osaamisen kehittäjänä ja sen uudistajana yrityksessämme. Oppimismuotoiljan valmennus tarjosi uutta näkökulmaa ja työvälineitä koulutuksen kehittämiseen.
Oppimismuotoilijan valmennus on suunniteltu henkilöstön kehittämisen ja kouluttamisen kanssa työskenteleville opettajille, koulutussuunnittelijoille, kouluttajille ja valmentajille. Perinteisten powerpointtien aika alkaa olla ohi ja tiedon kaatamisen sijaa etsitään monipuolisempia ja joustavampia tapoja oppia.