Asiakas nimesi SOLin Vuoden Urakoitsijaksi

OY ALHOLMENS KRAFT AB nimesi viime vuoden lopulla SOL Palvelut Vuoden Urakoitsijaksi. Alholmens Kraft on maailman suurin biopolttoainetta käyttävä voimala. Yritys tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä teollisuudelle ja kuluttajille.

Kunniakirjassa valintaa perustellaan seuraavasti: “SOL Palvelut on hoitanut siivoustehtäviä erinomaisesti koko AK:n alueella. Yritys on jatkuvasti kehittänyt siivoustoimintojaan ottaen huomioon AK:n tavoitteet. Siivousresurssit on erittäin hyvin optimoitu ja kohdistettu oikeisiin kohteisiin.

Yrityksen henkilöstö on osoittanut oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, erikoisesti eri lisätehtävissä kuten turvetoimittajien ohjauksessa ja konttoriaputyövoimana.”

➜ www.alholmenskraft.com