Esimerkiksi HOK Elannon pääkonttorissa sekä siivous- että postituspalvelut ovat molemmat meidän tiimin vastuulla, palveluesimies Arttu Huittinen kertoo.

“Otan asiakkaasta kokonaisvastuun”

Palveluesimies Arttu Huittisen tie monipalvelujen esimieheksi on edennyt askel askeleelta. Liiketalouden tradenomiksi valmistunut Arttu aloitti vuonna 2010 SOLin yritysmyynnissä, mutta siirtyi pian vartijan töihin ja eteni palveluesimieheksi. Hieman myöhemmin Artusta tuli monipalvelujen esimies Helsingin alueelle.

Nykyisin Arttu tuottaa asiakkailleen moniosaavaan tyyliin sekä vartiointi- että siivouspalveluja. Ei riitä, että alaiset hallitsevat molempien alojen työt, vaan esimiehen on näytettävä esimerkkiä.

– Olen käynyt SOLin koulutuksissa ja opiskellut myös itsenäisesti. Minun on hallittava molemmat työt, sillä olen viime kädessä vastuussa siitä, että hommat hoituvat.

Esimerkiksi HOK Elannon pääkonttorissa sekä siivous- että postituspalvelut ovat molemmat Artun tiimin vastuulla. Toisinaan vastuuta jaetaan niin, että Arttu vastaa turvallisuuspalveluista, ja SOLin toinen palveluesimies pitää huolta saman kohteen kiinteistö- ja siivouspalveluista.

– Tällainen järjestely on käytössä esimerkiksi Helsingin SPR Veripalveluissa.

Artun työkuvaan kuuluu monenlaisia tehtäviä muun muassa rekrytointia, laskutusta, palkanmaksua, työvuorojen järjestämistä, kehityskeskusteluja ja ne kaikki on myös hallittava. Oppimista ei saa unohtaa hetkeksikään, sillä jo pelkissä työehtosopimuksissa on paljon päntättävää.

– SOLilaisille yrittäjyys on tärkeä arvo. Töitä saa tehdä itsenäisesti, kunhan työ luistaa, Arttu selittää.

Idea monipalveluista on lähtöisin SOLin asiakkailta, jotka esittivät toiveen palveluntarjoajasta, jolta voisi hankkia kaikki kiinteistöpalvelut yhdellä kertaa. Artun mukaan asiakkaat ovatkin ottaneet organisaatiomuutoksen iloisin mielin vastaan.

– Monen SOLilaisen toimenkuva on laajentunut ja työntekijät ovat saaneet siihen valmennusta.

Haasteita riittää myös monipalvelujen esimiehellä.

– Omaa osaamista pitää kehittää jatkuvasti. Itse olen saanut paljon tukea ja apua vanhemmilta kollegoilta, Arttu kehuu.

Jokapäiväisen esimiestyön ytimessä ovat teknisen osaamisen lisäksi sosiaaliset taidot.

– Työssäni on tärkeää ymmärtää ihmisten ja kulttuurien erilaisuutta. Esimerkiksi siivoustehtävissä työskentelee palveluvastaavia, jotka ovat kotoisin hyvin erilaisesta kulttuurista. Silloin täytyy olla tarkkana, että molemmat osapuolet tulevat varmasti ymmärretyiksi.

Vaikka yhteinen kieli löytyisikin helposti, kulttuurit eivät välttämättä kohtaa.

– Työntekijä voi esimerkiksi olla kotoisin maasta, jossa hyviin tapoihin ei kuulu sanoa esimiehelle ”ei” tai ”en tiedä”. Silloin esimiehen pitää herkistyä kuuntelemaan sitä, miten työntekijä on tottunut kommunikoimaan.

Arttu Huittisen mielestä oppia voi vaikka kuinka paljon, jos halua vain riittää.

– Oma aktiivisuus ja asenne ratkaisevat!

TEKSTI JA KUVA: MAARET LAUNIS