- Koulutuksen aikana kiinnostuin erityisesti turvallisuusjohtamisesta, sillä on oma tärkeä rooli kaikessa liiketoiminnassa, palvelujohtaja Birgitta Lindvall sanoo.

Moniosaaja laati turvallisuussuunnitelmat hotelleille

Työn ohessa opiskelu on palvelujohtaja Birgitta Lindvallille tuttua puuhaa. Lähes kymmenen SOLissa vietetyn vuoden aikana hän on suorittanut jo kolme tutkintoa, joista uusin on Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto eli TVEAT. Lopputyönään hän laati turvallisuussuunnitelmat BEST WESTERN Hotel Kalliohoviin ja Hotel Raumanlinnaan.

Birgitta Lindvall kuvailee itseään ikuiseksi opiskelijaksi.
– Jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen pitää mielen virkeänä ja antaa lisää kapasiteettia ja näkökulmia myös esimiestyöhön, hän toteaa.

Saimme myös vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan pätevyyden.

Viimeisimpiä suoritettuja tutkintoja ovat liiketoimintaosaamisen Tradenomi sekä Tradenomi YAMK ja niiden rinnalla nyt uunituore Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

– Tämän koulutuksen järjestäminen oli SOLille iso satsaus, mutta sillä saatiin tuntuva määrä asiantuntijuutta turvallisuuspuolelle. Pääsemme kukin nyt syventämään yhteistyötä ja kumppanuutta sekä tarjoamaan kattavia palveluratkaisuja olemassa oleville ja uusille asiakkaille, Lindvall tiivistää koulutuksen antia.

– Meillä tutkinnon suorittaneilla on nyt myös vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan pätevyys, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa uusien viranomaisten hyväksymien toimipaikkojen perustamisen nykyisten rinnalle.

Oppisopimuksena toteutetun koulutuksen osa-alueina olivat muun muassa turvallisuussuunnittelu, alaan liittyvä lainsäädäntö, vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet, turvallisuusjohtaminen ja turvallisuustekniikka. Lainsäädäntö määrittelee tiukasti koko turvallisuusalaa ja osaamistason on oltava kohdallaan.

– Koulutuksen sisältö oli todella vaativa ja iso kokonaisuus oman työn ohella suoritettavaksi. Näytöt tehtiin koulutuksen näyttövaatimusten mukaan, eivätkä ne menneet läpi heittämällä. Tuntemukset olivat hiukan samanlaiset, kuin aikoinaan ylioppilaskirjoituksissa, Lindvall toteaa hymyillen.

Palveluratkaisu laajeni

Birgitta Lindvall aloitti uransa SOLilla vuonna 2007. Hän työskentelee palvelujohtajana Länsi-Suomen alueella ja työntekijöitä Lindvallin alaisuudessa on yli 500. Ennen uraansa SOLilla, Lindvall työskenteli pitkään hotelli- ja ravintola-alalla, jossa kokemusta karttui muun muassa ravintolapäällikkönä Silja Linen eri aluksilla ja reiteillä sekä maaorganisaatiossa.

Tutkinnon suorittajat osoittivat ammattitaitonsa tutkintosuorituksilla käytännön työtehtävissä omissa asiakasyrityksissään. Lopputyönä raumalaiselle Rauman Hovi Oy:lle toteutettu turvallisuussuunnitelma oli Lindvallin haaveissa jo pidempään.

– Matkassa oli hiukan tuuriakin, sillä yhteydenottoni tapahtui juuri oikeaan aikaan, kun tuli ilmi, että turvallisuuteen liittyvien asioiden päivittäminen olivat yrityksessä ajankohtaisten asioiden listalla.

– Lopputyön tekeminen oli työn ohella ajallisesti haastavaa, mutta hyvin mielekästä. Asiakkaalla oli hieno tahtotila turvallisuuskartoituksessa esiin tulleiden asioiden päivittämiseen ja kehittämiseen. Positiivista oli myös se, että pystyin TVEAT-koulutuksen rinnalla hyödyntämään omaa hotelli- ja ravintola-alan taustaani suunnitelmaa tehtäessä.

Myös Rauman Hovi Oy:n toimitusjohtaja Anne Ignatius-Helander on tyytyväinen SOLin tarjoamien palveluratkaisujen laajenemiseen. Hyvin sujunutta kumppanuutta oli luonteva laajentaa myös turvallisuuden puolelle.

– Aiemman yhteistyön myötä toimintaympäristömme oli Lindvallille tuttu ja turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia oli vaivatonta lähteä viemään eteenpäin. Turvallisuusauditointien perusteella tehdyissä suunnitelmissa toimintaamme liittyvät erityispiirteet ja mahdolliset riskit olivat kartoitettu erittäin kattavasti ja asiantuntevasti. Nyt päivitetyllä ja aikataulutetulla suunnitelmalla on hyvä jatkaa turvallisuusasioiden kehittämistä hotelleissamme.

Turvallisuussuunnitelma laadittiin Raumalla sijaitseviin BEST WESTERN Hotel Kalliohoviin ja Hotel Raumanlinnaan ja Lindvall onkin erityisen kiinnostunut turvallisuusjohtamisesta.

– Se on tärkeä osa normaalia liiketoiminnan johtamista, joka keskittyy häiriöiden ennaltaehkäisyyn, toimintaan häiriön aikana ja sen jälkeen. Ja niin kuin muussakin liiketoiminnassa, isointa roolia näyttelee yrityksen henkilökunta, joka turvallisuudesta huolehtii.

Koulutus saa kiitosta

Koulutuksen järjestäjänä toimi Turun aikuiskoulutuskeskus, joka on toteuttanut alan koulutusta jo vuodesta 2002. Koulutuksesta vastannut turvallisuusasiantuntija Paavo Hänninen saa Birgitta Lindvallilta pelkkää positiivista palautetta. Noin kuukauden välein järjestetyt lähipäivät toimivat hienosti kokonaisuutta syventävinä ja tehokkaina oppimishetkinä.

– Koko koulutus oli todella hienosti organisoitu ja järjestetty. Ryhmän osaamistaso oli kartoitettu laajasti ja kouluttajalta sai hyvin tukea ja tsemppausta heikompina hetkinä.

– Lähipäivien parasta antia olivat huipputason luennoitsijat, jotka tahoillaan toimivat vaativissa turvallisuusalan tehtävissä. He jakoivat meille näkemyksiä, käytännön kokemuksia ja vinkkejä siitä, miten turvallisuusasioita voi ratkoa ja kehittää.

Turvallisuussuunnitelma pähkinänkuoressa:

– kohteiksi valittiin BEST WESTERN Hotel Kalliohovi ja Hotel Raumanlinna
– yhdessä toimitusjohtajan kanssa tehtiin sisäiset turvallisuusauditoinnit molempiin hotelleihin, jossa tunnistettiin vaarat ja riskitekijät
– laadittiin riskien arviointitaulukko ja toimenpidesuunnitelma, joka hyväksyttiin ja aikataulutettiin
– laadittiin turvallisuussuunnitelma pelastussuunnitelmien ja toimintaohjeiden päivittämiseksi
– esitettiin turvallisuussuunnitelmassa malli toimitusjohtajan työkaluksi, miten sähköiselle alustalle voidaan siirtää kiinteistöjen useiden eri toimijoiden koko tilannekuva, jolla turvallisuuskokonaisuutta on helpompi jatkossa hallita ja päivittää
– päätettiin turvallisuuskoulutuksista hotelleissa toimiville henkilöstöryhmille

Teksti Kati Laszka kuva Tiina Jalonen

Hotel Raumanlinna

Hotel Kalliohovi

Turun aikuiskoulutuskeskus

SOL Turvallisuuspalvelut