Toimitusjohtaja Juhapekka Joronen saa voimia arkeen lenkkipolulta. – Urheilu on oikeasti tärkeä osa hyvinvointiani, olen aina tykännyt liikkua ja lajeja on monta.

Työn imua tavoittelemassa

Solin hymyn viikon teemana on meille kaikille tärkeä asia – työhyvinvointi. Pyrimme edistämään työhyvinvointia sekä haastamaan myös muita organisaatioita ja ihmisiä keskustelemaan hyvinvoinnista työpaikoilla. Työhyvinvointia voidaan parantaa monin keinoin ja SOL haluaa olla edistämässä tätä positiivista suuntausta.

Hyvinvointi työssä on tulosta siitä, että työllä on tarkoitus. Työnkuva on selkeä ja toiminnassa otetaan huomioon ihmiset yksilöinä ja yhteisön jäseninä. On myös tärkeää, että työn vaatimusten ja hallinnan välillä on tasapaino. Kun voimme kokonaisvaltaisesti hyvin, suoriudumme töistämme paremmin ja meillä on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa muidenkin hyvinvointiin. Työhyvinvointi ei ole vain liikuntaa ja terveyttä vaan se käsittää sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksenmukaista on, että pystymme elämään tasapainossa työn ja muun elämän suhteen.

Suvaitsevaisuus, välittäminen, hyvät tavat ja positiivinen asenne muita ihmisiä kohtaan tekevät arjestamme aurinkoisemman.

SOLin yksi arvo on iloinen työn tekeminen. Meille on tärkeää, että joka päivä kaikilla on mukava, turvallinen ja luottavainen olo mennä töihin palvelemaan asiakkaitamme yhdessä muiden kanssa. SOL huolehtii työhyvinvoinnista työterveyshuollon menetelmin ja erilaisin kohdennetuin kehittämisohjelmin osana SOL Life -ohjelmaa. SOL haluaa tarjota työntekijöilleen turvallisen työn, huolehtia työntekijöiden terveydestä ja työkyvyn säilyttämisestä mahdollisimman pitkään sekä luoda aurinkoisen työilmapiirin kaikille SOLilaisille ja asiakkaillemme. Viime kesänä palkkasimme työhyvinvointipäällikön toteuttamaan näitä tärkeitä tavoitteita.

Työntekijän kokonaishyvinvointiin vaikuttaa ratkaisevasti suhde omaan lähimpään esimieheen. SOL kouluttaa esimiehiä kohtamaan ja tukemaan alaisiaan. Tavoitteena on, että kaikilla SOLilaisilla on mahdollisuus onnistua työssään. Esimiehen tärkeänä tehtävänä on myös uusien työntekijöiden riittävä ja tarkoituksenmukainen perehdyttäminen. Välittämällä ja opastamalla me osoitamme heidän olevan tärkeitä. Olemalla läsnä arjessa esimies pystyy innostamaan ihmiset toteuttamaan asiakkaillemme palvelulupauksemme.

Suurimmalle osalle meistä todellinen työtyytyväisyys syntyy kuitenkin siitä, että työ on suoritettu hyvin. Silloin koetaan onnistumisen iloa, saadaan oikeudenmukaista tunnustusta ja asiakas kokee työmme tärkeäksi. Asiakkaiden odotukset ja oma osaaminen ovat tasapainossa. Tavoitteena on, että työmme olisi tarpeeksi haastavaa, mutta hallittavaa ja seurauksena olisi ajoittain työn imua. Asiakastyytyväisyyskäyntien avulla palveluvastaavilla on myös mahdollisuus saada suoraa palautetta asiakkaalta ja näin vaikuttaa omaan työhönsä.

Mitä voin itse tehdä työhyvinvoinnin parantamiseksi? Loppusilauksen työhyvinvointiin antaa jokainen työntekijä itse. Suvaitsevaisuus, välittäminen, hyvät tavat ja positiivinen asenne muita ihmisiä kohtaan tekevät arjestamme aurinkoisemman. Tartu koulutusmahdollisuuksiin ja kehitä itseäsi. Pidä itsestäsi huolta kokonaisvaltaisesti. Hyvinvoinnin avaimet löytyvät myös itseltäsi.

Työhyvinvointi on yksilön ja koko työyhteisön yhteinen asia, johon me jokainen voimme vaikuttaa. Tehdään yhdessä meille työpaikka, jossa kaikki voivat hyvin.

Aurinkoisin työhyvinvointiterveisin,
Juhapekka Joronen
Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy

Juhapekka Joronen Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy