Poikkeuksellinen vuosi 2020

Poikkeuksellinen vuosi 2020

Kuluva vuosi on ollut monella tapaa erilainen ja haastava. Syynä tähän on tietysti COVID -19 – pandemia, jonka rantautuminen Suomeen alkoi toden teolla viime talvena. Pandemia on koskettanut meitä kaikkia sekä työssä että siviilielämässä ja muuttanut toimintatapojamme, ajatteluamme ja monella tapaa elämäämmekin. Varsinkin pandemian alkuvaiheessa epävarmuutta ja jopa pelkoa aiheutti vähäinen tietämys itse viruksen syistä sekä sen seurauksista, leviämisestä ja vaarallisuudesta. Tietämys COVID – 19 – pandemiasta ja sen vaikutuksista on lisännyt ymmärrystä ja valmiutta toimia nyt ja tulevaisuudessa aivan uudella tasolla. Niin SOLissa kuin yhteiskunnassakin.

Olen saanut paljon kiitosta SOLilaisten osaamisesta ja palvelualttiudesta kriisiaikana. Työmme tarkoitus ja arvostus ymmärretään nyt entistäkin paremmin ja merkityksemme yhteiskunnassa on kasvanut.  Me olemme tärkeä lenkki viruksen levinneisyyden hillitsemiseksi ja turvallisemman ympäristön takaamiseksi.

Mitä kuluvan vuoden tapahtumat muuttavat yhteiskuntaamme, asiakkaitamme ja meitä tulevaisuudessa? Paljon on ollut esillä termi uusi normaali.   Se tarkoittaa viruksen torjunnan ja leviämisen estämisen aiheuttamia muutoksia yhteiskuntaamme ja elämäämme, joita tulee, halusimme tai emme.  Koronaepidemian aikana asiakkaamme ovat voineet tukeutua vahvaan osaamiseemme, jota oma koulutusorganisaatiomme tukee. Tästä lehdestä voitte lukea miten asiakkaamme Messukeskus kehittää omaa toimintaansa aktiivisesti vallitsevan tilanteen suomissa rajoissa.

Palveluissamme tulemme jatkossa ottamaan tukevampaa jalansijaa elintarvikealalla, jossa puhtaudella on merkittävä rooli tuoteturvallisuuden parantamisessa. SOLissa laatu varmistetaan vahvalla koulutuspolulla ja siivouskonsepteilla, joita kehitämme jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Työturvallisuus on meille kaikille yhteinen ja äärimmäisen tärkeä asia. Kuten asiakkaamme Kai Toivoniemeä Borealikselta kiteyttää asian napakasti: Sitä, mitä ei voida tehdä turvallisesti, ei meillä tehdä ollenkaan.  Voitte lukea tästä lehdestä pitkästä ja turvallisesta yhteistyöstä Borealis Polymers ja Inex Partnersin kanssa.

Keväällä eriytimme kiinteistönhoitoon, -tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät palvelut itsenäiseksi yhtiöksi, SOL Kiinteistöpalvelut Oy:ksi. Tämän uudistuksen myötä haluamme nostaa kiinteistöalan palvelutasoa ja panostaa vahvasti henkilöstön koulutukseen. Palvelut kattavat jatkossa rakennusautomaation etävalvonnan lisäksi myös sisäilman olosuhdeseurannan sekä kiinteistön energiaseurannan.

Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia Solilaisia työstään erityisesti näinä haastavina aikoina. Työllämme on entistäkin enemmän merkitystä. Jatkamme taistelua koronaviruksen nitistämiseksi ja toivomme paluuta kohti normaalimpaa aikaa. Joudumme kuitenkin elämään vielä määrittelemättömän ajan epävarmuudessa. Tehdään se mitä meiltä odotetaan sekä huolehditaan siitä mihin voimme vaikuttaa. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme sekä pyritään pysymään terveinä.

Tervettä, turvallista ja menestyksellistä loppuvuotta 2020

Juhapekka Joronen

Juhapekka Joronen Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy