Kaiken kehityksen taustalta löytyvät kysymykset, juuri ne oikeat. Niiden avulla määritämme mitä teemme, mihin suuntaamme toimintamme ja voimavaramme.

Oikeat kysymykset

Toimitusjohtaja Juhapekka Joronen toteaa pääkirjoituksessaan, että SOL oli jo alkuaikoinaan erittäin poikkeava yritys ja edelläkävijä monissa asioissa.

Voit nyt lukea tätä lehteä myös sähköisesti, mikä ei tänä päivänä ole mitään uutta tai ihmeellistä. 25 vuotta sitten kukaan ei kuitenkaan osannut aavistaa, että näin toimittaisiin.

Tämä kuvaa hyvin sitä kehitystä, mitä vuosien saatossa on tapahtunut, ei niinkään SOLin kehitystä vaan ympäröivän maailman ja teknologian. Maailma on todella erilainen tänään kuin yrityksen perustamisen aikoihin.

Ollaan viisaasti rohkeita.

Paljon on toki SOLissakin kehitystä tapahtunut neljännesvuosisadan aikana. Aloittaessamme toimintamme SOL nimen alla palvelimme Suomessa asiakkaitamme siivous- ja jätehuoltoalalla. Nyt olemme kansainvälinen konserni, joka toimii useilla eri toimialoilla. Moni hyväksi koettu asia on silti vielä jäljellä yrityksemme alkuajoista. Näistä asioista ja hieman SOLin historiasta kerrotaan tämän lehden sivuilla.

SOL oli alkuaikoinaan erittäin poikkeava yritys ja edelläkävijä monissa asioissa. Toki olemme tätä edelleenkin, mutta silloin olimme todellisia edelläkävijöitä, emme vain Suomessa vaan myös maailman mittapuulla tarkasteltuna. Miten päädyimme tekemään uudistuksia? Yksinkertaisesti kyseenalaistamalla vallitsevat tavat toimia sekä silloiset johtamisopit, vain muutaman asian mainitakseni. Kysymyksillä sysäsimme muutokset liikkeelle. Varmasti ärsyttävyyteen asti toisteltiin sanoja miksi, miten, ja millä mittarilla. Erilaisten kysymysten avulla lähestyimme asioita uusilla tavoilla. Vaati rohkeutta kyseenalaistaa olemassa olevia käsityksiä, mutta ennen kaikkea vaati todellista rohkeutta toteuttaa ja kokeilla uusia asioita, ja epäilijöitä riitti. Monet näistä toteutetuista toimintatapojen muutoksista olivat jo tutkimuksissa hyviksi todettuja ja julkaistuja, mutta kenelläkään ei ollut tarpeeksi rohkeutta niitä oikeasti toteuttaa ennen SOLia.

Aina on hyvä pohtia, mitä tahansa tehdessä, miksi jotain tehdään ja voisiko sen tehdä paremmalla tavalla. Kaiken kehityksen taustalta löytyvät kysymykset, juuri ne oikeat. Niiden avulla määritämme mitä teemme, mihin suuntaamme toimintamme ja voimavaramme. Ne ovat myös innovoinnin edellytys.

Lean-toiminta on viime vuosina saanut paljon jalansijaa yrityksissä. SOLissa Lean-ajattelu on meille monille arkipäivää. Myös Lean-kehityshankkeita toteutettaessa lähtökohtana on kysymysten kautta pohtia nykyisiä toimintatapoja ja kehittää niitä. Jatkakaamme siis kysymysten esittämistä ja toimintamme kehittämistä sekä palvelun parantamista entistä loistokkaammalle tasolle niin pienissä kuin isoissakin asioissa. Ollaan viisaasti rohkeita.

Minulle on jäänyt mieleen lause, joka kuvaa mielestäni hyvin Lean-toimintatapaa ja erinomaista palvelua: tarvitaan enemmän sydäntä ja järkeä kuin käsiä ja jalkoja.

Menestyksellistä loppuvuotta toivottaen,

Juhapekka Joronen
Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy