Kasvun paikka

Miksi aina pitää kasvaa? Kuulemme tämän kysymyksen aina silloin tällöin. Se voi yhtä hyvin tarkoittaa kasvua yrityksenä, toimialana, työntekijänä tai ihmisenä. Kysymys sinänsä on aiheellinen ja sitä on toki hyvä pohtia

Varsinkin yrityksissä kasvua on näin loppuvuodesta taas pohdittu ja budjetoitu tulevien vuosien toimintoja suunniteltaessa. Yrityksenä SOLille kasvun hakeminen on toiminnan jatkuvuuden elinehto. Jos yritys ei kasva, tarkoittaa se yleensä myös sitä, ettei tarvittavaa kehitystä tapahdu. Kasvun pysähtyessä useammaksi vuodeksi voidaan aiheellisesti pohtia, onko yrityksen tuote tai palvelukokonaisuus yleisesti ottaen kunnossa. Löytyykö sille markkinoita tulevaisuudessa vai olemmeko kuihtumassa pois kokonaan.

Tavoitteemme on saavuttaa miljardin euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä.

SOLin kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa miljardin euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. Meidän tulee siis kolminkertaistaa liikevaihtomme seitsemässä vuodessa. Tavoitteen saavuttamiseksi pitää jatkaa kehitystä sekä kasvua jo olemassa olevissa liiketoiminnoissa ja asiakkuuksissa. Lisäksi pohdimme mahdollisuuksiamme laajentua kokonaan uusille toimialoille ja jo olemassa olevien palveluiden vientiä maantieteellisesti uusille alueille. Tästä lehdestä voit lukea muun muassa siitä, kuinka SOL osti enemmistöosakkuuden Consultor Finlandista eli harppasi kokonaan uudelle liiketoiminta-alueelle. Myös uutinen SOLin laajentumisesta Tanskaan löytyy tästä lehdestä. Nämä ovat esimerkkejä kasvumme mahdollisuuksista ja näitä tulemme näkemään jatkossakin.

Meillä on ollut taas kuluvan vuoden aikana monia hienoja tilaisuuksia, joissa on yhdessä asiakkaiden kanssa kohotettu maljoja pitkään kestäneelle yhteistyölle ja yhteiselle kehitystyölle. Syyskuussa juhlimme 15-vuotista kumppanuutta Hartwall Arenan kanssa ja lokakuussa yhteistyömme Suomen Messujen kanssa tuli kestäneeksi 10 vuotta. Näin pitkäaikaiset kumppanuudet eivät ole tässä ajassa itsestään selviä, ja olemme hyvin iloisia ja ylpeitä saamastamme luottamuksesta.
SOL on mukana myös jo useassa elinkaarihankkeessa, jotka yleistyvät kuntasektorilla hyvää vauhtia. Niissä tähtäin rakennuksen ylläpidon ja kiinteistönhoidon suhteen saatetaan asettaa jopa 30 vuoden päähän. Tämä luo myös meille aivan uudenlaisia omien palvelujemme kehitysmahdollisuuksia. Voit lukea tästä lehdestä vasta valmistuneesta Nummikeskuksesta, jossa toimimme Caverionin kumppanina.

Tarjoamme jokaiselle SOLilaiselle lukemattomia uramahdollisuuksia ja opin polkuja, joilla kukin voi kasvattaa omaa pääomaansa ja vaikuttaa tulevaisuuteensa. Viime vuonna järjestimme noin 900 erilaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui lähes 12 000 SOLilaista, ja noin 300 henkilöä suoritti ammattitutkinnon.

Joulun ja uuden vuoden pyhien aikana moni meistä asettaa henkilökohtaisia tavoitteita tai tekee lupauksia tulevalle vuodelle. Jokainen meistä varmasti löytää kasvunpaikkoja. Annetaan tälle kasvulle mahdollisuus ja tuetaan toisiamme tällä tiellä.

Juhapekka Joronen

Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy

Juhapekka Joronen Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy