Monikulttuurisuusryhmä toimii tiiviisti

SOL on ollut jo pitkään monikulttuurinen työnantaja, joka haluaa tarjota yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille työntekijöilleen.

Syyskuun 23. päivänä moninaisuutta opiskellaan ja juhlitaan SOLin Meitä on Moneksi –tapahtumassa Finlandia-talossa. SOL Palvelut Oy:n kohdepäällikkö ja SOLin monikulttuurisen kehitysryhmän puheenjohtaja Sari Crnobreg sanoo, että tärkein sanoma tilaisuuden kynnyksellä on se, että olemme kaikki erilaisuudestamme huolimatta yhdenvertaisia.

Haluamme olla edelläkävijöitä.

– Olemme eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on erilainen kulttuuritausta ja erilainen työhistoria. Tämä on parhaimmillaan suuri rikkaus, Crnobreg sanoo.

Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä syntyy Crnobregin mukaan siitä, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen erilaisuudesta. SOLin monikulttuurinen kehitysryhmä edistää moninaisuutta tekemällä näkyväksi eri kulttuureista tulevien työntekijöiden ajatuksia ja tarpeita.

Tavoitteena sopeutuminen

Perehdytys SOLin työtehtäviin sekä sitouttaminen suomalaiseen työkulttuuriin ovat kehitysryhmän työssä
avainasemassa. Sari Crnobreg pitää tärkeänä, että kaikesta kotouttamisesta huolimatta ihmisen oma identiteetti säilyy.

– Tilanne voi olla ristiriitainen. Omat juuret tulisi säilyttää ja samaan aikaan pitäisi myös sopeutua suomalaiseen elämänmenoon. Ja siihen on sopeuduttava, sillä vain niin pärjää.

Monipuolista koulutusta

SOL henkilöstön kehityksestä vastaava johtaja Merja Oljakka kertoo, että SOL edistää maahanmuuttajien työelämään integroitumista koulutuksella. Uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalia on eri kielillä, ja koulutuksia järjestetään myös englanniksi.

– Venäjänkielistä toimitilahuoltajakoulutusta SOL on tukenut jo liki kymmenen vuotta antamalla tilat ja välineet ryhmien käyttöön. Kulttuurienvälinen viestintä puolestaan on aiheena useissa esimiesten ja ohjaajien koulutuksissa, hän jatkaa.

Koulutusta saa useilla eri kielillä.

Pari vuotta sitten SOL osallistui aktiivisesti myös Monikulttuurinen työyhteisö –hankkeeseen. Yrityksen useilla ohjaajilla, työnopastajilla ja yhä enemmän myös esimiehillä on maahanmuuttajatausta ja siten sekä kielitaitoa että kykyä katsoa asioita uusin silmin.

Monikulttuurinen työryhmä puolestaan järjestää erilaisia vapaa-ajan tapahtumia, joissa työntekijät voivat tutustua toisiinsa. Tällaisia ovat muun muassa jalkapallo-ottelut, joista on saatu paljon riemastuttavia kokemuksia.

– Täällä SOLissa meidän tehtävämme on tehdä vaikeistakin oloista tulevien ihmisten työelämänpoluista joustavia ja avaria, tiivistää Sari Crnobreg.

Tulossa SOLin osaamispankki

Monikulttuurinen kehitysryhmä pitää tärkeänä kaiken kokemuksen ja osaamisen hyödyntämistä. Kehitteillä olevaan SOLin osaamispankkiin kerätään tietoja työntekijöiden entisessä kotimaassaan saamasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Kaikki kokemus ja osaaminen käyttöön.

– Monilla Suomeen muuttavilla on esimerkiksi korkeakoulutus tai huomattava työhistoria. Usein työntekijän työhistoriasta kertovien työtodistusten ja muiden papereiden saaminen englannin kielellä on hankalaa, mutta tässä ongelmassa kehitysryhmä haluaa auttaa.

Sari Crnobregin mukaan myös perheiden yhdistämisen tukeminen, kielikoulutukseen ohjaaminen, englanninkieliset koulutus- ja työmateriaalit sekä urasuunnittelu ovat monikulttuurisuusryhmän asialistalla.

– Haluamme olla edelläkävijöitä.

SOL on myös allekirjoittanut Monimuotoisuussitoumuksen, jossa se lupaa hyödyntää yksilöllistä osaamista ja tarjota yhdenvertaisia mahdollisuuksia työntekijöilleen.

Uuden elämän alkuun

SOLin palveluksessa on työntekijöitä lähes 30 eri maasta. Bangladesh, Nepal ja Intia ovat toistaiseksi suurimmat tulijamaat.
Crnobregin mukaan maailman taloustilanne ja olosuhteet näkyvät myös monien Euroopan unioniin kuuluvien maiden kansalaisten halukkuudessa työllistyä ja rakentaa elämä uudessa maassa.

– Esimerkiksi Kreikan heikko taloustilanne näkyy yhteydenottoina, ja muutama kreikkalainen onkin jo päässyt meillä työelämän alkuun, kertoo Sari Crnobreg.

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN / KUVA: ANTERO AALTONEN