Takarivissä vasemmalta: Paavo Hänninen (Turun AKK), Niko Simonen, Anne Korkeamäki, Mari Suomalainen, Päivi Volanen, Heidi Uotinen, Birgitta Lindvall, Anne-Maarit Pusa-Heittola, Eturivissä vasemmalta: Jussi Lundgren, Saana Raessuo, Lea Laakkonen, Sanna Peltola, Marjukka Ruohoranta, Tina Klärck, Sari Ahola, Aila Forsström, Ritva Haho, Marika Kesäniemi, Sari Ronkainen, Mira Nokkala-Jalas ja Juhapekka Joronen.

Yli kaksikymmentä SOLilaista suoritti Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto on turvallisuusalan esimiestutkinto ja koulutukseen osallistui 22 palvelujohtajaa ja -päällikköä eri puolilta Suomea. Koulutuksen myötä SOL sai lisää turvallisuussektorin ammattipätevyyden omaavia palveluasiantuntijoita.

Turvallisuusvalvojien koulutus eli Tveat toteutettiin oppisopimuksena ja opintoihin kuului sekä lähijaksoja, etätehtäviä että näyttöjä. Yhteistyökumppanina oli Turun aikuiskoulutuskeskus, joka on toteuttanut alan koulutusta jo vuodesta 2002. Nyt päättynyt koulutus syvensi erityisesti SOLin esimies- ja asiantuntijaroolissa työskentelevien osaamista. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaneet SOLin toimihenkilöt vastaavat turvallisuuspalveluiden johtamisesta ja tuottamisesta asiakasyrityksissä.

Strategiamme mukaisesti panostamme yrityksille tarjottaviin turvallisuuspalveluihin.

– Vastavalmistuneet palveluasiantuntijat ovat vahvoja moniosaajia. Tutkinnon suorittaneilla on nyt myös vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan pätevyys, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa myös uusien viranomaisten hyväksymien toimipaikkojen perustamisen nykyisten rinnalle, SOLin henkilöstön kehityksen johtaja Merja Oljakka kertoo.

SOL Palveluiden toimitusjohtaja Juhapekka Joronen näkee jatkuvan kouluttautumisen olleen yksi menestystekijöistä.

– Strategiamme mukaisesti panostamme yrityksille tarjottaviin turvallisuuspalveluihin. Suoritettu Tveat tutkinto tukee palveluratkaisuamme ja antaa johdollemme myös valmiudet kehittää asiakasorganisaatioiden turvallisuusnäkökohtia. Turvallisuusjohtaminen on järkevää ja systemaattista riskien ennakointia, joka parantaa organisaation ja työympäristön turvallisuutta monin tavoin, Joronen toteaa.

Oppisopimuksena toteutetun koulutuksen osa-alueina olivat muun muassa turvallisuussuunnittelu, alaan liittyvä lainsäädäntö, vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet, turvallisuusjohtaminen ja turvallisuustekniikka. Tutkinnon suorittajat osoittivat ammattitaitonsa tutkintosuorituksilla käytännön työtehtävissä omissa asiakasyrityksissään.

– Turvallisuusvalvojan koulutus oli vaativa, mutta antoisa. Haastavia osioita olivat erityisesti kaikki lakiin ja asetuksiin perustuvat osa-alueet. Omalla kohdallani parhaat hetket konkretisoituivat lopputyönä tekemääni turvallisuussuunnitelmaan, jossa yhdessä asiakkaan kanssa kartoitimme ja päivitimme Raumalla sijaitsevien hotellien toimintaa turvallisuuden näkökulmasta, vastavalmistunut Länsi-Suomen palvelujohtaja Birgitta Lindvall kertoo.

SOL on tällä hetkellä yksi Suomen merkittävimmistä turvallisuuspalveluiden tuottajista ja toiminta kasvaa tasaisesti. SOL tarjoaa asiakkaille kattavan paketin palveluja arjen asiakaspalvelutilanteiden hoitamisesta yrityksen turvallisuuden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja etävalvontajärjestelmien hallinnointiin. Palveluihin kuuluvat Aurinkovoimalan tekniset ratkaisut kuten valtakunnalliset hälytyskeskus- ja etähallintapalvelut, vartiointi, järjestyksenvalvonta ja turvatarkastukset.

SOL Turvallisuuspalvelut