– Mitäkö hyötyä koulutuksesta on ollut? Vaikka mitä! Olemme puhuneet muun muassa kiitoksen ja positiivisen palautteen antamisen tärkeydestä, kertoo palveluohjaaja Jari Antikainen.

Tutkinto evästää esimiestyöhön

Palveluohjaajat Jari Antikainen ja Jan Johansson ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että lähtivät mukaan suorittamaan lähiesimiestyön ammattitutkintoa SOLissa.

Ryhmä SOLilaisia suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Jari Antikainen ja Jan Johansson kokevat, että meneillään olevasta koulutuksesta on jo ollut hyötyä esimiesroolin kirkastamiseen ja omien toimintatapojen laventamiseen.

Koulutuksesta on saanut paljon uusia näkökulmia.

Molemmilta oma esimies tuli aikanaan kysymään osallistumishaluja. Eteenpäin pyrkivät miehet eivät kauaa vastausta empineet.

– Vastasin kyllä, sillä tottakai uralla eteneminen kiinnostaa, kertoo Antikainen.

– En montaa sekuntia miettinyt, sillä koulutus on aina plussaa ja antaa erilaista perspektiiviä työntekoon. Ihan suorilta lähdin mukaan, toteaa Johansson.

Molemmilla miehillä oli jo takana useamman vuoden ura SOLin leivissä ennen lähiesimiestyönkoulutuksen alkamista viime keväänä. Jan Johansson tuli taloon vuonna 2009 ja tekee työtä palveluohjaajana turvapalveluiden parissa Uudellamaalla. Hänellä on tällä hetkellä neljä alaista.

– En montaa sekuntia miettinyt, kun kysyttiin mukaan koulutukseen, toteaa palveluohjaaja Jan Johansson.

Johansson on aiemmin suorittanut tutkinnon liiketalouden alalta ja myös tehnyt myyntitöitä. Hänellä oli turvallisuusalan työkokemusta jo ennen SOLiin tuloa.

Jari Antikainen aloitti SOLissa viitisen vuotta sitten ja työskentelee kiinteistöhuollon parissa Uudellamaalla palveluohjaajana kuuden työntekijän tiimissä. Hän on aiemmin suorittanut kiinteistönhoitajan tutkinnon. Nyt käsillä oleva lähiesimiestyönkoulutus täydentää siis molempien valmiuksia esimiestyössä.

Ollaan samaa porukkaa

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona ja koko koulutuksen käyminen kestää vuoden. Opiskeluporukka, jossa Johansson ja Antikainenkin ovat mukana, koostuu kokonaan SOLilaisista.

– Kaikki opiskelijat tuntevat SOLin ja sen toimintaympäristön, joten ryhmän kesken on ollut tosi helppo keskustella. Verkostoituminen on ollut vaivatonta ja porukassa on ollut todella hyvä me-henki, sanoo Jari Antikainen.

Koulutus on räätälöity SOLilaisten tarpeisiin, ja siinä on osia niin henkilökohtaisesta kehittymisestä, asiakassuhteiden hoidosta, henkilöstötyöstä kuin toiminnan kannattavuudesta. Antikainen kertoo, että hän päätti jo alusta lähtien, että ei arvota osa-alueita kiinnostaviin ja vähemmän kiinnostaviin, vaan ottaa kaiken vastaan ennakkoluulottomasti.

– Saan kaikesta paljon uutta näkökulmaa, joten haluan suhtautua koko koulutuksen sisältöön mahdollisimman avoimesti.

Sekä Antikainen että Jan Johansson tuumivat, että koulutus on antanut uusia, vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita.

– Olen selkeästi huomannut, että itsellä on enemmän tai vähemmän hyväksi havaittu tapa toimia. Koulutuksessa olen saanut omaa katsomuskantaa lavennettua, sanoo Johansson.

Jan Johansson kertoo hyötyneensä keskusteluista, joissa on pohdittu esimiehen roolia. Se on arkinen tilanne jokaisen koulutukseen osallistujan työssä.

– Esimiehen täytyy muistaa olla sosiaalinen, asiallinen ja ystävällinen. Olemme keskustelleet siitä, missä menee raja esimiehen ja työkaverin välillä ja millainen esimiehen rooli pitää olla päivittäisessä kanssakäymisessä työntekijöiden kanssa, hän toteaa.

Tavoitteet ovat selvät

Lähiesimiestyönopintoja tehdään työn ohessa. Toimeliaat miehet kertovat, että tämä yhdistelmä on toiminut vaihtelevasti.

– Opiskelujen ja työn yhdistäminen on sujunut vaihtelevalla menestyksellä. Välillä on enempi kiire töissä, jolloin opiskelu jää taka-alalle, välillä pystyy keskittymään opintoihin paremmin, kuvaa Johansson.

– Välillä on ollut rankkaa, sillä odotetaan, että pitäisi pärjätä molemmissa ja antaa 100 prosentin tehot molempiin. Kuitenkin kun nyt katson taakse menneitä opiskelukuukausia, niin kaikki on sujunut yllättävän helposti. Koulutuksen oppeja voi soveltaa työnteon arkeen, kertoo Antikainen.

SOL järjestää työntekijöilleen monipuolisesti koulutusta, ja sekä Johansson että Antikainen ovatkin aiemminkin suorittaneet talon omia koulutuksia. Antikainen on käynyt päivän tai kahden mittaisia koulutuskokonaisuuksia sekä vartijakurssin vuosi sitten. Johansson työskenteli aiemmin lentoaseman turvatarkastuksessa, ja kävi tuolloin lentoaseman toimintaympäristöön räätälöidyn esimieskoulutuksen.

Nyt miehillä on lähiesimiestyönkoulutus noin puolessa välissä. Edessä on näyttöihin valmistautuminen ja opinnot yhteen kokoavan kehitystyön tekeminen. Mitä työuralla tästä eteenpäin?

– Yleneminen on selkeä tavoite uralla joskus tulevaisuudessa. Elämässä pitää mennä eteenpäin, joten seuraava etappi kiinnostaa aina, toteaa Antikainen hetkeäkään empimättä.

– Tarkoitus on aina mennä eteenpäin ja edetä uralla. Keskityn nyt kuitenkin tähän koulutukseen – ei pidä ottaa liikaa asioita yhdellä kertaa, tuumii Johansson.

SOLilaisille räätälöity koulutus

Lähiesimiestyön ammattitutkintoa suorittaa joukkoa SOLilaisia, joilla on lyhyt kokemus päivittäisjohtamisen tehtävistä. Keväällä alkaneessa koulutuksessa on osia muun muassa asiakassuhteiden hoidosta, toiminnan kannattavuudesta ja henkilöstötyöstä.

Oppisopimuskoulutus toteutetaan yhteistyössä Stadin oppisopimuskeskuksen ja Tamora Oy:n sekä SLK:n kanssa. Opiskelijat suorittavat opintojen osat verkossa ja muutamilla lähijaksoilla sekä työelämään kytkeytyvillä näytöillä.  Verkko-oppiminen on olennainen osa opintoja ja älylaitteita on opittu käyttämään monipuolisesti heti opintojen alkumetreistä lähtien. Lähijaksoilla tuotettu ja työstetty materiaali on myös reaaliaikaisesti verkossa sekä opiskelijoille että työpaikkakouluttajille. Opintojen päätteeksi tehdään myös asiakkuuteen tai henkilöstöön liittyvä kehitystyö, joka esitellään yrityksen johdolle ja esimiehille maaliskuussa 2017.

Vuoden kestävässä koulutuksessa on mukana 28 SOLilaista palveluohjaajaa- ja -esimiestä. Koulutus on räätälöity juuri SOLin tarpeisiin sopivaksi niin, että siitä saa laajan yleiskuvan esimiestyöstä.

Stadin Oppisopimuskeskus

www.tamora.fi

SLK

Teksti Veera Saloheimo

SOL Koulutus