– Tarkoitus on tutkia johtamisen teko-älyä tieteellisesti ja soveltaa sitä henkilöstöjohtamiseen, Lapin yliopiston dosentti Marko Kesti toteaa.

Tekoäly siivittää opintoja

SOLin esimiehet käyttävät ensimmäisten joukossa Lapin yliopistossa kehitettyä esimiesvalmennuspeliä, joka hyödyntää tekoälyä.

ekoälyä hyödyntävä esimiesten kouluttamiseen kehitetty peli on esimiehen yksilöllinen sparraaja, joka kertoo valintojen vaikutukset ja neuvoo, missä voisi kehittyä.
– Tuottava Esimies -oppimispeli tarjoaa käytännön esimiestyöhön kuuluvia ongelmatilanteita. Pelaajan tekemät valinnat joko parantavat tai heikentävät työelämän laatua, selittää asiaa pelin takana olevan PlayGain Oy:n toimitusjohtaja, Lapin yliopiston dosentti Marko Kesti.
Tuottava Esimies -simulaatiopelissä edistyminen perustuu pelin laskemiin arvoihin, työelämän laatu -indeksiin (QWL – Quality of Working Life) sekä siihen yhdistettyyn motivaatioteoriaan.
– Pelin taustalta löytyy toistakymmentä henkilöstötuottavuutta ja työelämän laatua käsittelevää kansainvälisesti hyväksyttyä tieteellistä teoriaa. Tarkoitus on tutkia johtamisen tekoälyä tieteellisesti ja soveltaa sitä henkilöstöjohtamiseen.
– Hyvän johtamisen avulla halutaan luoda kestävää kehitystä, jossa työhyvinvointi on kilpailuvaltti.
Peli on nyt testikäytössä eri oppilaitoksissa ja yrityksissä.
– SOL on ollut mukana alusta asti ja on meille erinomainen kumppani, koska he ovat selvästi henkilöstöjohtamisessa suunnannäyttäjiä.

Teoriasta käytäntöön

– Asioiden ja vaikutusten ymmärtämi-nen on selvästi tarkentunut ja olemme saaneet jo hyviä tuloksia, liiketoiminnan kehityksen johtaja Riitta Sirviö sanoo.

SOLin liiketoiminnan kehityksen johtaja Riitta Sirviö kertoo, että vaikka pelin taustalta löytyy paljon teoriaa, se kertoo käytännönläheisesti pelaajalle esimiestyössä tehtävien valintojen vaikutukset.
– Pelissä pelaaja ratkaisee aivan arkisia esimiestyössä eteen tulevia tilanteita ja pystyy soveltamaan pelissä opittuja hyviä johtamiskäytäntöjä omassa työssään. Esimiestyöhön liittyy monia asioi­ta, jotka pelissä niputtuvat yhteen ja tulokset muuttuvat konkreettisiksi.
Tekoälyn neuroverkko kehittyy sitä paremmaksi, mitä enemmän dataa on käytettävissä.
– Tässä hyödynnämme oman työhyvinvointityökalumme Ilopuntarin kautta kerättyä tietoa, joka syötetään pelin pohjaksi piireittäin. Nyt käytössä ovat jo vuosien 2016 ja 2017 tiedot.
Kokemukset pelin käytöstä ovat olleet hyviä.
– Asioiden ja vaikutusten ymmärtäminen on selvästi tarkentunut ja tammikuussa pidetyssä koulutustilaisuudessa näimme jo hyviä tuloksia.

Tekoäly oppii

Tekoäly mahdollistaa laajan tutkimustiedon yhdistämisen älykkääksi sovellukseksi, jolla voidaan simuloida henkilöstöjohtamisen vaikutuksia työhyvinvointiin ja talouteen. Varsinainen tekoäly tulee dynaamisesta tilannekohtaisesta laskennasta ja deduktiivisesta älykkäästä päättelystä.

Teksti: Vaula Aunola // Kuvat: Vaula Aunola