SOL todella suuri kouluttaja Helsingissä

– SOLilla on paljon oppisopimusopiskeli­joita Helsingissä, se on todella suuri toi­mija täällä, sanoo Helsingin oppisopimus­toimiston koulutustarkastaja Pirjo-Liisa Kangasniemi.

Kangasniemi on ollut mukana suun­nittelemassa SOLin tarvitsemia koulu­tuksia ja on jäsenenä eri koulutusten ohjausryhmissä.

Oppisopimustoimistojen tehtävänä on valvoa ja seurata, että oppisopimus­koulutuksen tavoitteet saavutetaan.

– Yhteistyö SOLin ja oppisopimustoi­miston välillä on sujunut aivan loistavasti. Kehitämme erilaisia koulutusmuotoja ja tutkintojen sisältöjä yhdessä.

SOL palkittiin vuonna 2011 Helsingissä vuoden oppisopimustyönantajaksi.

– Palkinto annettiin hyvin laaja-alaisis­ta koulutuksen tavoitteista. SOL panostaa työpaikkakouluttajien kouluttamiseen ja työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen, Kangasniemi toteaa.

Hänen mukaansa SOLissa on mahdol­lisuus edetä koulutuksen kautta tehtävis­sä ja yhtiö kannustaa etenemään koulu­tuksen kautta. Kun tutkinto on suoritettu, se näkyy myös työtehtävissä.

Oppisopimustoimistojen tehtävänä on valvoa ja seurata, että oppisopimus­koulutuksen tavoitteet saavutetaan.

– Olemme välikäsi oppilaitoksen, työn­antajan ja opiskelijan välillä. Ratkomme mahdollisia ongelmia ja erimielisyyksiä sekä kehitämme koulutusta, Kangas­niemi sanoo.

Lue myös:

Virtuaalisesti viisaaksi

”Ehdottomasti suosittelisin”

Tutkinnot, joita SOLissa voi opiskella muun muassa oppisopimuksella:

Perustutkinnot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (toimitilahuoltaja tai kiinteistönhoitaja)
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Horeca perustutkinto

Ammattitutkinnot

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto
Virastomestarin ammattitutkinto
Vartijan ammattitutkinto
Myynnin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyöohjaajan erikoisammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Näyttötutkintomestari

Teksti: Veera Salonheimo, kuvat: Antero Aaltonen