Lähiesimiestutkinnon opinnot aloitti tänä vuonna 38 SOLilaista.

Pomot porukalla oppiin

Iloinen joukko SOLin palveluohjaajia ja tuoreita esimiehiä aloitti lähiesimiestutkinnon opinnot. Yhdessä on hyvä kehittää itseään ja saada eväitä muun muassa ratkaisujohtamiseen ja palvelumuotoiluun.

Järvenpään Keudassa oli täysi pöhinä päällä marraskuussa, kun kokonaan SOLilaisista koottu joukko innokkaita opiskelijoita starttasi lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisen. Vuoden kestävään koulutukseen oli valittu 38 palveluohjaajaa ja palveluesimiestä.

– Palvelujohtajat kannustavat esimiehiksi haluavia palveluohjaajia ja uudempia SOLiin tulleita esimiehiä suorittamaan lähiesimiestutkinnon, SOLin henkilöstön kehityksestä vastaava johtaja Merja Oljakka kertoo.

Oppisopimuskoulutus antaa todella kattavasti valmiuksia esimiestyöhön. Opinnoissa perehdytään yhtä lailla valmentavaan ja ratkaisukeskeiseen esimiestyöhön, juridiikkaan, perehdyttämiseen, tiimityöhön, työhyvinvointiin kuin muutosketteryyteen.

– Iso rooli on myös palvelumuotoilulla, joka vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen ja sitä kautta suoraan tulokseen.

Koulutus koostuu lähipäivistä, joiden välillä opiskelijat sparraavat toisiaan opintopiireissä ja saavat tukea työpaikkaohjaajilta. Tutkinto suoritetaan näyttöinä. Opintojen aikana tehdään myös oman lähiesimiestyön arkeen liittyvä kehittämisprojekti.

– Tämä projekti on oiva tapa peilata opittua teoriaa käytäntöön ja syventää opintoja.

Koulutus sekä antaa että vaatii paljon opiskelijoilta.

– Osallistuja saa tutkinnon kautta lisää pätevyyttä ja taitoa toimia esimiestehtävissä sekä asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä. Kouluttautuminen vaatii osallistujilta myös omaa aikaa, vaikka lähipäivät, näytöt ja mahdollisuuksien mukaan myös opintopiiritapaamiset ovat työaikana, Oljakka summaa.

Mittatilaustutkinto

Tämä on jo toinen kerta, kun SOLilainen ryhmä starttaa lähiesimiestutkinnon. Uusien ammattitutkintovaatimusten mukaan tutkinto räätälöidään nyt kullekin osallistujalle henkilökohtaisesti.

– Siinä otetaan huomioon aiemmin hankittu koulutus ja muu osaaminen. Tämän takia opiskeluaika vaihtelee. Tutkintoon voi myös valita osia muista tutkinnoista ja näin täydentää osaamistaan.

Ensimmäisten lähipäivien aikana osallistujille tehtiin uutuutena myös DISC-persoonallisuustyyppianalyysi. Se kertoo, mikä käytösprofiili henkilössä on vahvin: hallitseva, vaikuttava, vakaa vai analyyttinen.

– DISC-analyysin avulla kukin oppii paremmin tuntemaan itseään ja omaa toimintaansa ja pystyi pohtimaan sitä, miten oman työryhmän vetäminen sujuu parhaiten.

Oljakka on ylpeä SOLin osaavista palveluohjaajista ja -esimiehistä, jotka haluavat kehittää itseään.

– Koulutus on merkittävä osa toimintaamme. Haluamme, että henkilöstömme esimiehinä osaa johtaa ja kehittää, tarjota asiakkaillemme ja henkilöstöllemme erinomaista palvelua sekä tehdä kannattavaa lisämyyntiä ja liiketoimintaa. Valmentavina esimiehinä ja innostajina he mahdollistavat erinomaisen asiakaskokemuksen, tuloksekkaan, merkityksellisen työn kokemukset sekä työhyvinvoinnin ja jatkuvan välittämisen.

Businessakatemia luo huippujohtajia

Tammikuussa SOLin esimiesvalmennus uudistuu, kun Business­akatemia käynnistyy. Valmennus on tarkoitettu SOLissa jo pidempään olleille esimiehille, jotka ovat suorittaneet laajasti muita sisäisiä koulutuksia. Tavoitteena on keskittyä esimiestyössä keskeisiin tekijöihin, kuten asiakaskokemukseen ja avainasiakastyöhön, valmentavaan esimiestyöhön, kannattavan kasvun luomiseen, SOLin toimintajärjestelmän mukaiseen toimintaan sekä uusiin johtamisen työkaluihin.

Ensi vuonna Businessakatemian suorittaa sata esimiesasemassa olevaa SOLilaista ja tulevina vuosina valmennus jatkuu.

Teksti Veera Saloheimo // Kuvat Antero Aaltonen