– Kohde-esimiehenä työs-kentelevä Ville Salo sanoo, että turvallisuustoiminnan tavoitteena on vastata tilaajan tahtotilaa ja jopa ylittää odotukset.

Opinnot viedään maaliin

Ville, Mika ja Jukka aloittivat työn ohessa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittamisen. TVEAT-tutkinto antaa avaimet haastaviin työtehtäviin ja antaa vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan pätevyyden.

Tutkinnon suorittaminen merkitsee yhtä elämän tavoitteen täyttymistä.

Kauppakeskus Goodmanissa työskentelevät vartiointitehtävissä SOLin iloiset ammattilaiset Ville Salo, Mika Jokiniemi ja Jukka Koskinen haluavat kehittyä työssään ja opiskelevat työn ohessa Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa eli TVEAT:ia.
Kohde-esimiehenä työskentelevä Ville Salo sanoo, että turvallisuustoiminnan tavoitteena on vastata tilaajan tahtotilaa ja jopa ylittää odotukset. – Tähän päästään kuuntelemalla herkällä korvalla eri toimijoita ja ennakoimalla heidän tulevia tarpeita. – Toiminnan kehittäminen eteenpäin kuuluu myös toimenkuvaani, Salo kuvailee.– Parasta työssäni on kohdata erilaisia ihmisiä eri elämäntilanteissa ja sen myötä oppia koko ajan lisää erilaisista tavoista katsoa maailmaa. Tämän myötä voi ymmärtää itseäänkin paremmin.

Hymyilevää läsnäoloa

Hämeenlinnalainen Goodman on mielenkiintoinen kohtaamispaikka keskellä Helsinki-Tampere moottoritietä. Kaupungin maamerkkinä Goodman imaisee ostoksille niin lähempää kuin kauempaa tulevat matkaajat, sillä kauppakeskukseen on helppoa tulla kävellen, pyöräillen tai bussilla. Talossa on noin 70 liikettä ja iloinen syke.
SOLilaisten päätehtävänä on näkyvä valvonta kauppakeskuksessa. Tällä luodaan turvallisuuden tunnetta. Ihmisten on helppo lähestyä ”tuttua” järjestyksenvalvojaa kysymyksineen. Näkyvällä valvonnalla suurin osa häiriöistä voidaan myös ennaltaehkäistä tai havaita riittävän ajoissa, jolloin niihin puuttuminen on helpompaa.
– Kohde-esimiehenä vastaan vuorossa olevien järjestyksenvalvojien ja vartijoiden tekemisistä.

Itseopiskelua painotetaan

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto eli TVEAT mahdollistaa työskentelyn yhä haastavampien projektien kanssa ja antaa lisää pätevyyttä toimia esimiestehtävissä. – Tutkinnon suoritettuani minulla on myös lupa toimia vastaavana hoitajana turvallisuusalan elinkeinoluvalla toimivassa yrityksessä. Odotan myös uusia haasteita työssäni sekä mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisöni toimintaa jatkuvasti eteenpäin, Salo sanoo. Salon opinnot alkoivat vuoden alusta ja ne ovat lähteneet reippaasti liikkeelle. – Koulun tarjoamassa lähi- ja verkko-opetuksessa asiasta käsitellään ainoastaan pieni osa. Varsinaisella työntekemisellä ja itseopiskelulla on suuri painoarvo. Tästä kerrottiin etukäteen ja sen myös huomaa heti ensimmäisestä tutkinnon osasta alkaen. – Tämän hetkisellä näyttösuunnitelmalla olisin suorittamassa melkein kaikki näytöt työpaikalla kauppa­keskukselle tarpeellisia projekteja toteuttaen. Työnantaja on myös luvannut järjestää mahdollisuuksia käydä oppimassa eri kohteissa/tehtävissä lisää tarpeen mukaan.

Parasta työssä on Mika Jokiniemen mukaan sosiaalisuus ja ihmisten kanssa työskentely. – Mikään päivä ei tällä alalla ole samanlainen.

Työnantajalta hyvät eväät oppimiseen

Järjestyksenvalvojana ja vartijana Goodmannissa toimiva Mika Jokiniemi kertoo, että hänen TVEAT-opintonsa ovat lähteneet hyvin käyntiin.
– Työnantaja on antanut hyvät eväät oppimiselle ja loppu on enää itsestään kiinni. Tutkinnon suorittaminen merkitsee minulle yhtä tavoitteen täyttymistä elämässäni.
– Olen pystynyt yhdistämään hyvin opinnot ja työnteon, koska koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Työskentely onnistuu siis koulun ohessa hyvin.
Koulutukseen käytettävä aikataulu vaihtelee puolesta vuodesta kahteen vuoteen henkilökohtaisesti tehtävän
opetussuunnitelman mukaisesti.
Koulutus tukee Jokiniemen mielestä hyvin hänen tavoitteitaan ja toiveitaan, uuden oppimista.
– Odotan, että koulutuksen jälkeen saan uusia haasteita ja kehityn edelleen tällä alalla.
Parasta tässä työssä on Jokiniemen mukaan sosiaalisuus ja ihmisten kanssa työskentely.
– Mikään päivä ei tällä alalla ole samanlainen.

Mahdollisuus edetä uralla

– TVEAT merkitsee minulle suurta askelta eteenpäin turvallisuusalalla, Jukka Koskinen sanoo.

Jukka Koskinen toimii Jokiniemen tapaan Kauppakeskus Goodmannissa järjestyksenvalvojana ja vartijana. Kauppakeskustyö tarjoaa mahdollisuuden toimimiseen ihmisten parissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän odottaa koulutuksen tuovan paljon uusia haasteita ja mahdollisuuden kehittyä alalla.
– TVEAT merkitsee minulle suurta askelta eteenpäin turvallisuusalalla, Koskinen sanoo.
Hänen koulutuksensa kestää noin vuoden verran ja se pitää sisällään turvallisuussuunnittelua, turvallisuuslainsäädäntöä, turvallisuusauditointia ja sisäistä valvontaa sekä tiedot turvallisuusalan elinkeinon harjoittamisesta.
– Opintoni ovat lähteneet käyntiin ihan hyvin. Olen tehnyt jo pari Helsingin reissua ja pari viikkoa sitten alkoivat myös verkko-opinnot.

TVEAT
Oppisopimuksena toteutetun koulutuksen osa-alueita ovat muun muassa turvallisuussuunnittelu, alaan liittyvä lainsäädäntö, turvallisuusjohtaminen ja turvallisuustekniikka. Tutkinnon suorittajat osoittavat ammattitaitonsa tutkinto-suorituksilla käytännön työtehtävissä. Näyttösuoritus voi olla esimerkiksi yrityksen turvallisuussuunnitelman laatiminen.

Teksti: Kari Martiala // Kuvat: Ville Pohjonen