”Ehdottomasti suosittelisin”

Palvelujohtaja Kirsi Ala-aho suoritti yritysjohtamisen erikoisam­mattitutkinnon. Hän suosittelisi ehdottomasti tutkintoa muillekin.

– Oppisopimus sopii sellaisille, joilla on kiire tässä ja nyt valmistua ja olla töissä samaan aikaan – ihmisille, jotka eivät halua olla koulussa kahdeksasta neljään.

Yhteishenki oli Ala-ahon mukaan todella motivoivaa, ja mukana oli aivan loistavia tyyppejä.

Ala-aho opiskeli oppisopimuskoulutuksena tutkinnon puolessatoista vuodessa. Koko tämän ajan hän oli nykyisessä työssään SOLin töpalvelujen palvelujohtajana. Hän asuu Oulussa ja toiminta-alueena on pohjoinen alue.

– Kierrän alueeni kohteita aika lailla koko ajan. Eniten olen varmasti Oulussa. Minulla on seitsemän alaista ja olen mukana uusien isojen asiakas- ja palvelusopimusten solmi­misessa.

Ala-aho on aloittanut SOLissa 2009 palvelupäällikkönä Oulussa, mutta eteni palvelu­johtajaksi vielä samana vuonna.

Toisista tukea ja tsemppiä

Yritysjohtamista opiskeleva ryhmä kokoontui parin kuukauden välein pääkaupunkiseu­dulle lähitapaamisiin. Tapaamisia edelsi aina kotitehtävien teko. Paikan päällä oli ryhmä­töitä, esityksiä ja luentoja.

– Etätehtävien ja ryhmätöiden teko oli helppoa. Oli selkeää, kun niiden piti olla valmii­na lähipäiviin mennessä. Joukkuehenkikin vaikutti siihen, että ei halunnut olla pois tai jättää jotakin tekemättä.

Yhteishenki oli Ala-ahon mukaan todella motivoivaa, ja mukana oli aivan loistavia tyyppejä.

– Kun oppi tuntemaan muita opiskelijoita ja heidän työtehtäviään, benchmarkkauk­sesta tuli tosi helppoa ja mallia ottamalla pystyi tulemaan paremmaksi esimieheksi. Kou­luttajat vieläpä sanoivat, että yhtä iloista ja nauravaa ryhmää saa hakea!

Hänen mukaansa opintoihin laitettu aika ja vaiva oli todella sen arvoista.

– Opiskelu selkeytti omaa työtä. Sain esimiestaitoa tosi paljon. Osaan tehdä asiat paremmin ja suunnitelmallisemmin ja ennakoida esimerkiksi aikataulutuksessa huomi­oitavat seikat.

Lue myös:

SOL todella suuri kouluttaja Helsingissä

Virtuaalisesti viisaaksi

Tutkinnot, joita SOLissa voi opiskella muun muassa oppisopimuksella:

Perustutkinnot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (toimitilahuoltaja tai kiinteistönhoitaja)
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Horeca perustutkinto

Ammattitutkinnot

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto
Virastomestarin ammattitutkinto
Vartijan ammattitutkinto
Myynnin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyöohjaajan erikoisammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Näyttötutkintomestari