Optimaaliset olosuhteet kiinteistöön kokonaisvaltaisen etävalvonnan avulla

SOL Kiinteistöpalveluissa halutaan, että asiakkaan kiinteistöissä voi työskennellä hyvinvoivia ihmisiä, kiinteistö ja sen ylläpito toimii hyvin, kustannukset on optimoitu ja kiinteistö toimii energiatehokkaasti.

Keväällä itsenäiseksi yhtiöksi eriytetty SOL Kiinteistöpalvelut Oy tarjoaa jatkossa asiakkailleen kiinteistöjen etävalvontaa aiempaa laajemmin. Palvelut kattavat rakennusautomaation etävalvonnan lisäksi myös sisäilman olosuhdeseurannan sekä kiinteistön energiaseurannan.

– Meille on tärkeää, että asiakkaamme kiinteistössä tehdään asetettujen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. Yleensä se tarkoittaa, että tilassa työskentelee hyvinvoivia ihmisiä, kiinteistö ja sen ylläpito toimii hyvin, kustannukset on optimoitu ja kiinteistö toimii energiatehokkaasti, täsmentää SOLin kiinteistövalvomon palvelupäällikkö Mikko Niemelä.

Ensin selvitetään lähtötilanne ja asiakkaan tavoitteet

 – Kiinteistöjen etävalvontaan ja esimerkiksi hälytystensiirtoon liittyvät termit menevät helposti solmuun ammattilaisiltakin. On tärkeää puhua asioista samalla kielellä, myöntää Niemelä. Siitäkin syystä on aina ensimmäiseksi tärkeää selvittää, mitä asiakas haluaa, millainen tilanne asiakkaan kiinteistössä on ja millaisia tavoitteita asiakas on kiinteistölle asettanut.

– Tarkastelemme tilannetta aina jokaisen kiinteistön kohdalla tapauskohtaisesti ja selvitämme, miten asiakas haluaa sitä kehittää. On ymmärrettävä, miten kiinteistö on suunniteltu ja mitä kaikkea kiinteistössä on mahdollista ylipäätään toteuttaa. Ideaalitilanne kiinteistössä on, että kiinteistön talotekniset dokumentit ovat kaikki sähköisessä muodossa ja helposti saatavilla, Niemelä kertoo.

Kiinteistöstä saatu tieto on arvokasta

Seurattiinpa kiinteistössä rakennusautomaatiota, sisäilmaolosuhteita tai energiankäyttöä, kaikki kiinteistöstä saatu tieto on omistajalleen arvokasta.

– Seurannan avulla kiinteistön talotekniikka saadaan optimoitua tarkoituksenmukaisella tavalla, ja epäkohtiin voidaan puuttua ilman arvailuja. Asiat on yksinkertaisesti todistettu mittaamalla ja kiinteistönomistaja voi olla varma siitä, mitä kiinteistössä pitäisi kehittää, Niemelä selvittää.

Usein kiinteistön etävalvonta rajoittuu vain rakennusautomaation – esimerkiksi ilmanvaihdon ja lämmityksen – seurantaan. Vanhemmissa kiinteistöissä tilanne onkin usein se, että seurantaan saadaan mukaan vain muutama lämpötilan mittauspiste ja ilmanvaihtokone.

– Kiinteistöjen seurantaan liittyvä tekniikka kehittyy valtavalla vauhdilla, ja uusissa kiinteistöissä kaikki asiat ovat jo paljon helpommin mitattavissa. Mitä enemmän kiinteistössä on mittauspisteitä, sitä paremmin kiinteistöä voidaan käytännössä hallita, Niemelä toteaa.

Sisäilman laatu puhuttaa paljon

Tekniikka kehittyy ja sen määrä kiinteistöissä kasvaa kovaa vauhtia, ja nykyinen tekniikka mahdollistaa myös entistä kustannustehokkaammat sisäilman mittausjärjestelmät. Erilaiset sisäilmaolosuhde-anturit ovat nykyisin aiempaa edullisempia ja kiinteistön omistajat ovat valmiimpia myös sijoittamaan niihin.

– Sisäilma ja sen laatu on herättänyt paljon keskustelua viime vuosina. Kehitämme kiinteistöjen kokonaisvaltaista etähallintakonseptia, jolla voimme ottaa haltuun kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän, sisäilmaolosuhteet ja energiaseurannan. Sisäilmaseurantajärjestelmä mahdollistaa kiinteistöjen kokonaisvaltaisemman hallinnan energiaseurannan ja rakennusautomaatiojärjestelmien etävalvonnan avulla, Niemelä sanoo.

Niemelän mukana ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kiinteistön ominaisuudet ja käyttöajat, jonka jälkeen voidaan optimoida RAU-järjestelmän aikaohjaukset ja asetusarvot. Muutoksien vaikutusta voidaan seurata helpommin, kun kiinteistössä on käytössä myös sisäilman olosuhdemittaukset ja reaali- tai lähes reaaliaikainen energiaseuranta.

– Asioihin voidaan reagoida vain olemassa olevan todennetun tiedon perusteella. Mittaamalla ja reagoimalla tuloksiin voidaan ohjata talotekniikkaa tarpeenmukaisesti, taata sisäilman laatu ja se, että kiinteistö säilyy kaikin puolin terveenä, Niemelä toteaa ja jatkaa:

– Sisäilman laatu, energiatehokkuutta unohtamatta, on tärkein asia kiinteistössä, ja hyvä sisäilma kohottaa myös tiloissa työskentelevien viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä.

Energiatehokkuus on osa kokonaisuutta

Niemelän mukaan kiinteistöön pitää saada optimaaliset olosuhteet, ei vain esimerkiksi säästää hetkellisesti energiaa. Optimaalisen lämpötilan, hyvän sisäilman ja valaistuksen tuoma viihtyvyys on pitkällä tähtäimellä usein merkittävämpää kuin energian säästäminen lyhyellä aikavälillä.

– Kun rakennusautomaatiojärjestelmät ja kiinteistötekniikka saadaan seurannan avulla toimimaan hyvin, voidaan rakentaa pohjaa, jonka avulla hallitaan energiankulutusta myös tulevina vuosina, toteaa Niemelä.

OTA YHTEYTTÄ

Mikko Niemelä

Puhelin:  +358 406 683 639
Sähköposti: mikko.niemela@sol.fi