Fastems Oy:n hallintopäällikkö Torsti Tulenheimo (vas.) on tyytyväinen, että vartioinnin, kiinteistönhoidon ja siivouksen asiat voi hoitaa SOLin kanssa saman yhdyshenkilön kautta. Hän on palveluesimies Petri Hartikainen, jonka vieressä kuvassa palveluvastaavat Tiia Lastunen ja Joonas Lammasniemi (oik.).

Fastems laajensi palveluratkaisuaan

Tamperelainen Fastems Oy on ottanut SOL-palveluratkaisuunsa vartioinnin ja kiinteistönhoidon rinnalle myös siivouksen. Nyt sama SOLin palveluvastaava hoitaa yrityksessä sekä siivouksen että kiinteistönhoidon tehtäviä.

Olimme aluksi kilpailuttamassa vain siivousta, mutta SOLin puolelta tuli ehdotus, että tehtäviä voisi yhdistää, Fastems Oy:n hallintopäällikkö Torsti Tulenheimo kertoo.

Automatisoituja tuotantolinjoja ja teollisuusrobotiikkaa valmistavan yrityksen vartiointi- ja kiinteistöpalvelut ovat olleet SOLin hoidossa kesästä 2014. Pääpaikassaan Tampereen Lahdesjärvellä Fastemsilla on yli hehtaarin verran tuotanto- ja toimistotiloja.

Syyskuun alusta SOL on vastannut myös niiden siivouksesta.

Fastems Oy

– Suunnittelee ja valmistaa tehdasautomaatiotuotteita konepaja- ja lentokoneteollisuudelle.
– Vientimarkkinat Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
– Henkilöstöä 360, joista Suomessa 240.
– Liikevaihto 83 milj. euroa (2014)
– Pääkonttori Tampereen Lahdesjärvellä, missä 6 500 m2 tuotanto- ja 4 000 m2 toimistotiloja.
– Tuotantoa myös Saksassa, muissa vientimaissa myynti- ja huolto-organisaatio.

Uutta palveluratkaisussa on, että täysiaikaisesti kohteessa työskentelevä SOLin palveluvastaava Tiia Lastunen hoitaa siivouksen lisäksi myös kiinteistönhoidon tehtäviä.

– Kohteessa käy nykyisin Tiian lisäksi ainoastaan tekninen huoltomies Joonas Lammasniemi, kesäinen ruohoryhmä ja koneellinen aurauskalusto. Tämä vähentää huomattavasti autolla tehtäviä siirtymiä kohteelle, SOLin palveluesimies Petri Hartikainen sanoo.

Hänen mukaansa Fastemsin kiinteistönhoidon kuukausihintaa on pystytty hieman laskemaan, kun esimerkiksi piharoskien keruuta ja muita pieniä talonmiestöitä varten paikalle ei tarvitse enää erikseen tulla, vaan työt hoitaa kohteessa täysipäiväisesti työskentelevä palveluvastaava.

Torsti Tulenheimo vahvistaa, että kustannussäästöillä oli merkitystä uutta palveluratkaisua valittaessa.

– Tämä vaikutti edullisemmalta vaihtoehdolta, mutta saamme myös parempaa palvelua. Säästöjä on tullut, kun erillislaskutusta on jäänyt pois ja siirtymät vähentyneet. SOLin mallissa on hyvää nimenomaan se, että meillä on vain yksi nimetty yhdyshenkilö, jonka kautta asiat hoituvat, Tulenheimo toteaa.

On helppoa, kun voi hoitaa saman henkilön kanssa kaikki asiat.

Palveluratkaisujen myynti merkitsee SOLin omassa organisaatiossa sitä, että kaikki saman kohteen palvelut ovat yhden palveluesimiehen hoidossa. Siihen myös palveluesimiesten koulutuksessa on varauduttu jo jonkin aikaa.

Rajapintojen poistumisesta eri palvelujen väliltä on muutakin hyötyä.

– Se on mielekästä ja vaihtelevampaa työntekijällekin, Hartikainen sanoo.

Vaihtelevampia tehtäviä samassa paikassa

Fastemsilla SOLin palveluvastaavana työskentelevä Tiia Lastunen on ollut SOLissa jo vuodesta 2003. Aiemmin hän kävi päivittäin yleensä monessa kohteessa, viimeisimpänä kotisiivouksessa.

– Siinä mentiin paikasta toiseen. Nyt ei vaihdu paikka, mutta työtehtävät ovat vaihtelevampia.
Kiinteistönhuollon puolelta siivouksen rinnalle tulleita uusia tehtäviä Tiia Lastunen ei pidä kovin vaativina. Palveluesimies Petri Hartikainen ja palveluvastaava Joonas Lammasniemi ovat näyttäen opastaneet uusiin työtehtäviin.

– Kyllä tässä oppii uusia asioita. Eikä enää tarvitse odottaa viikkoa jotakin lampun vaihtoa, kun sen voi tehdä itse.

Lamppujen vaihdon ohella Lastusen toimenkuvaan kuuluu pieniä kiinteistönhuoltotöitä, joita ovat esimerkiksi roskien keräys myös ulkoalueilta, ovien ja saranoiden voitelut, kattokaivojen puhtaanapito ja käsilumityöt.

Vientiyrityksenä Fastemsin pääkonttorilla käy paljon ulkomaisia vieraita. SOLin palveluvastaava hoitaa vierasliputukset ja neuvottelutilojen siirtoseinäkkeet kulloisiinkin tarpeisiin.

Asiakkaan eli Fastemsin väeltä Lastunen ei ole huomannut ainakaan kielteisiä reaktioita siihen, että kohteessa yksi henkilö hoitaa aiempaa laajempaa tehtäväkenttää.

– Asiakkaalle se ei välttämättä paljon edes näy, Lastunen arvioi.

Oman työnsä kannalta hän pitää hyvänä, että kokonaisvaltaisen palveluratkaisun tarjoaminen asiakkaalle merkitsee samalla, että kohteen palveluvastaavana hänellä on vain yksi palveluesimies.

– On helpompaa, kun voin saman henkilön kanssa hoitaa kaikki asiat, Lastunen sanoo.

Asiakas haluaa kehitysehdotuksia

– Fastemsin kanssa siirtyminen uuteen malliin on sujunut hyvin, eikä ole tullut laadullisia notkahduksia, Petri Hartikainen sanoo, kun ensimmäinen kuukausi uudesta palveluratkaisusta on takana.

Torsti Tulenheimon mukaan palveluratkaisu on otettu hyvin vastaan myös Fastemsin organisaatiossa.

– Seurantapalavereissa palvelua on hiottu. Ihan kaikkia palveluita, joita ensin pohdimme, emme ottaneet tähän mukaan. Sisäisen postin jakelun halusimme pitää omalla organisaatiolla, Tulenheimo kertoo.

Hän uskoo palveluratkaisun tarjoavan myös kehittävän näkökulman yhtiön kiinteistönhoitoon ja siivoukseen.

– Tiialta odotamme oma-aloitteisuutta ja kehitysehdotuksia esimerkiksi laitehankintoihin, Tulenheimo kertoo.

www.fastems.com

Teksti: Juha Peltonen // Kuva: Mika Mäki

SOL Kiinteistöpalvelut