– Haluan kiittää tiimini palveluvastaavia, sillä palkinto on myös heidän ansiotaan, iloitsee palveluesimies Tina Andersson.

Kilpailuvietti motivoi kehittämään toimintaa

Siivouksen palveluesimies Tina Andersson sai Laatupalkinnon toista kertaa. Helsingissä työskentelevän Anderssonin suurimmat asiakkaat ovat Pasilan asema, Esperi Care hoivakodit ja Malmin poliisi.

SOLilla yhtäjaksoisesti 20 vuotta työskennellyt palveluesimies Tina Andersson pyrki siihen, että kilpailuhakemuksessa näkyy, että oman tontin kannattavuuden ja laadun eteen on tehty töitä.

– Täytyy tehdä hyvät suunnitelmat ja budjetit ja pyrkiä pysymään niissä. Kustannuslaskennan sekä työvuorojen ja asiakaskäyntien suunnittelun tulee olla tarkkaa, hän sanoo.

SOLin ja Malmin poliisin yhteistyöllä on pitkä historia. Nykyinen sopimus alkoi 2012, ja sitä edelsi toinen jakso kumppanuutta joitakin vuosia aiemmin. Siivoukseen liittyviä asioita on kehitetty yhdessä.

Esimerkiksi kun kohteessa uusittiin puristin, hankittiin sellainen laite, jolla onnistuu kestosäkkien tyhjennys. Näin päästiin ottamaan käyttöön uusi ekologisempi työväline. Malmin poliisi osallistui myös SOLin muovittoman vaihtoehdon kampanjaan.

– Asiakkaalta on tullut hyvää palautetta ja he ovat olleet tyytyväisiä. Osallistumme Malmin poliisilla myös kiinteistöpalavereihin sekä teemme yhteistyötä kehittämisen parissa ja poikkeustilanteissa.

SOLin ja Malmin poliisin yhteistyöllä on pitkä historia.

Yhteistyö poliisin kanssa osoittaa myös SOLilaisten viihtymistä kaikenlaisissa ympäristöissä. Ruskeasuon ratsupoliisit kuuluvat kohteeseen, ja niinpä tiimi huolehtii myös joistakin hevostallien puolella olevista tiloista.

Täsmällistä palautetta tiimille

Esimiestyössään Andersson ryhdisti viime vuoden aikana tiimipalaverikäytäntöjä. Nyt palaveri pidetään kuukausittain ja usein saman tien asiakaspalaverin jälkeen. Tapaamisessa Andersson antaa täsmällistä palautetta ja välittää ajankohtaista tietoa koko henkilöstölle.

– Tiimipalavereissa on myös joka kuulle oma teemansa, kuten kuluvassa kuussa osaamiskartoitukset.

Henkilöstön parissa tehtävä työ on todella pitkäjännitteistä.

– Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi on monen vuoden projekti. Olen iloinen siitä, että työntekijäni ovat olleet keskimäärin 10 vuoden ajan talossa. Haluan pitää heidät tyytyväisinä, jotta he tekevät työnsä hyvin ja täytämme asiakkaan odotukset.

Andersson on tavoitellut Laatupalkintoa vuosittain jo noin 10 vuoden ajan. Hänen piirissään esimiehiltä vaaditaan kisaan osallistumista, ja hän pitää tätä hyvänä. Erittäin kilpailuhenkisenä hän kokee, että kilpailuhakemuksen tekeminen motivoi parempaan suoritukseen työssä.

– Kilpailun voittohakemuksia voitaisiin hyödyntää niin, että piirin sisällä esimiehet benchmarkkaavat niistä itselleen sopivia ideoita. SOLin toimintatapaan kuuluu hyvien ideoiden jakaminen.

Hän suosittelee kilpailuun osallistumista kaikille esimiehille.

– Hakemuksessa luvut täytyy myös kirjoittaa auki ja kertoa konkreettisin esimerkein, millä ne on tehty. Itse teen ympäri vuoden muistiinpanoja tulevaa Laatupalkintokilpailua varten.

Teksti: Veera Saloheimo Kuva: Timo Porthan

SOL Siivouspalvelut

Pasilan asema

Esperi Care hoivakodit

Malmin poliisi