– Haluan kiittää tiimini palveluvastaavia, sillä palkinto on myös heidän ansiotaan, iloitsee palveluesimies Tina Andersson.

Kilpailuvietti motivoi kehittämään toimintaa

Siivouksen palveluesimies Tina Andersson sai Laatupalkinnon toista kertaa.

Täsmällistä palautetta tiimille

Esimiestyössään Andersson ryhdisti viime vuoden aikana tiimipalaverikäytäntöjä. Nyt palaveri pidetään kuukausittain ja usein saman tien asiakaspalaverin jälkeen. Tapaamisessa Andersson antaa täsmällistä palautetta ja välittää ajankohtaista tietoa koko henkilöstölle.

– Tiimipalavereissa on myös joka kuulle oma teemansa, kuten kuluvassa kuussa osaamiskartoitukset.

Henkilöstön parissa tehtävä työ on todella pitkäjännitteistä.

– Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi on monen vuoden projekti. Olen iloinen siitä, että työntekijäni ovat olleet keskimäärin 10 vuoden ajan talossa. Haluan pitää heidät tyytyväisinä, jotta he tekevät työnsä hyvin ja täytämme asiakkaan odotukset.

Andersson on tavoitellut Laatupalkintoa vuosittain jo noin 10 vuoden ajan. Hänen piirissään esimiehiltä vaaditaan kisaan osallistumista, ja hän pitää tätä hyvänä. Erittäin kilpailuhenkisenä hän kokee, että kilpailuhakemuksen tekeminen motivoi parempaan suoritukseen työssä.

– Kilpailun voittohakemuksia voitaisiin hyödyntää niin, että piirin sisällä esimiehet benchmarkkaavat niistä itselleen sopivia ideoita. SOLin toimintatapaan kuuluu hyvien ideoiden jakaminen.

Hän suosittelee kilpailuun osallistumista kaikille esimiehille.

– Hakemuksessa luvut täytyy myös kirjoittaa auki ja kertoa konkreettisin esimerkein, millä ne on tehty. Itse teen ympäri vuoden muistiinpanoja tulevaa Laatupalkintokilpailua varten.

Teksti: Veera Saloheimo Kuva: Timo Porthan

SOL Siivouspalvelut

Pasilan asema

Esperi Care hoivakodit

Malmin poliisi