Oulun yliopistollisen sairaalan työnjohtaja Heli Laurila (vas.) kertoo yhteistyön muotoutuneen vuosien saatossa hyvin toimivaksi ja joustavaksi. Vierellään SOLin esimiehet Tanja Mäkinen ja Heidi Jurvelin (vas.). Kuva: Vesa Ranta

Hyvällä asenteella

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa yli puolen Suomen sairaanhoidosta. SOL Henkilöstöpalveluiden kautta on saatu osaavia tekijöitä monenlaisiin töihin jo vuosien ajan.

– Kokemukset ovat olleet hyviä ja yhteistyö on muotoutunut vuosien varrella joustavaksi ja toimivaksi. Se, että tunnemme toisemme, helpottaa asiointia puolin ja toisin, Oulun yliopistollisen sairaalan työnjohtaja Heli Laurila sanoo.

SOL Henkilöstöpalvelut on huolehtinut monipuolisista sairaalahuollon työtehtävistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri eri kohteissa jo vuodesta 2009 alkaen.

Sairaalahuoltajan työssä tarvitaan monenlaista osaamista.

– Sairaala on vaativa ympäristö työskennellä ja kaikille se ei sovi. On oltava asiakaspalveluhenkinen ja osattava tarttua erilaisiin tehtäviin. Sairaalahuoltajan työssä on paljon erilaista osaamista vaativia osa-alueita, kuten siivousta sekä ruoka- ja vuodehuoltotehtäviä. Sairaalassa myös näkee ja kuulee monenlaista ja vaitiolovelvollisuus tulee muistaa koko ajan.

Sairaalasiivouksessa pitää ymmärtää hyvä aseptiikka ja sen merkitys sairaalahygieniassa. Asiakkaan kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja se voi olla vaikeaa monissa eri tilanteissa esimerkiksi kuolevan potilaan tai päihteiden vaikutuksen alaisena käyttäytyvän henkilön kohdalla.

– Tärkeintä työssä onnistumisessa on positiivinen, reipas ja avoin asenne, sekä halu oppia uutta. Pitää uskaltaa kysellä ja ottaa selvää työpisteestä, mutta osata myös ottaa ohjeita vastaan, Laurila kuvailee.

Perusteellinen perehdytys

Työntekijöille järjestetään säännöllisesti perehdytystilaisuuksia, joissa kerrotaan sairaalahuoltajan työstä ja käydään läpi muun muassa kulkureitit, työajat, pukutilat ja pääsääntöiset työtehtävät.

– Vaitiolovelvollisuus ja esimerkiksi se, että olemme savuton sairaala, ovat keskeisiä asioita näissä perehdytystilaisuuksissa. Tilaisuuksissa myös työnjohtajat esittäytyvät uusille SOL:n työntekijöille. Varsinainen perehdytys kuhunkin kohteeseen tapahtuu itse työpisteissä, Laurila kertoo.

Vaativaan ja erityistä osaamista vaativiin kohteisiin on haastavaa saada uusia tekijöitä.

– Pyrimme koko ajan perehdyttämään uusia osaajia eri kohteisiin, jotta osaavaa työvoimaa olisi koko ajan saatavilla.

Rekrytointia edesauttaa asiakkaan toimintatapojen sekä siivousalueiden tuntemus.

– Asiakkaiden tarkkaavainen kuunteleminen on todella tärkeää rekrytointiprosessia

tehdessä, heidän todelliset tarpeensa ja toiveensa on otettava huomioon, SOLin esimies Tanja Mäkinen kuvailee.

– Sairaanhoitopiiri vastaa työntekijöidemme perehdyttämisestä kohteeseen. Vaikka työntekijällämme olisi laitoshuoltajan koulutus ja runsaasti siivouskokemusta, on uudet työntekijämme perehdytettävä sairaalaympäristöön sekä siivottaviin alueisiin, hän jatkaa.

Monipuolisia tehtäviä

Oulun Yliopistollisessa sairaalassa, Tahkokankaan kehitysvammayksikössä, Oulun kaupunginsairaalassa sekä Peltolan psykiatrisilla osastoilla työskentelee kokoaikaisesti sairaalahuollon siivoustehtävissä keskimäärin parikymmentä vuokratyöntekijää kuukaudessa.

– Lisäksi työntekijöitämme työskentelee Oysin Ravintokeskuksen keittiössä, lähetti- ja kuljetuspalveluissa sekä kahviotyöntekijöinä, Tanja Mäkinen kertoo.

– Palveluosaajamme työskentelevät ravitsemistyöntekijän työtehtävissä, osallistuvat ruoanjakeluun, keräävät osastoilta tulevat tuotetilaukset sekä työskentelevät astiahuollossa.

SOLin sairaalahuoltajat osallistuvat ylläpitosiivouksiin eri alueilla; leikkaussaleissa, poliklinikoilla, synnytyssaleissa, teho-osastoilla sekä röntgeneissä.

– Vuodeosastoilla työtehtäviimme kuuluu hoitajien avustaminen ruoanjaossa sekä vuodehuolto lähes kaikilla osastoilla. Sen sijaan varsinaiseen potilaiden hoitotyöhön työntekijämme eivät osallistu.

– Kuljetus hoitaa ruoka-, materiaali-, lääke-, pyykki-, välinehuolto- ja jätekuljetukset. Lähettikuljetus hoitaa saapuvan ja lähtevän postituksen lajittelua ja jakelua, sekä potilasasiakirjojen, näyte-, lääke-, veri- ja materiaalikuljetukset sairaalan sisällä.

Perussiivouksia tehdään tarvittaessa, mutta pääasiassa niiden tekeminen keskittyy kesäkuukausille.

Puolen Suomen sairaala

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP vastaa 29 jäsenkuntansa erikoissairaanhoidon palveluista. Sairaanhoitopiirin sairaalan, Oulun Yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualue kattaa maantieteellisesti yli puolet Suomesta ja sen alueella asuu noin 741 000 ihmistä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Oulaskankaan sairaalassa sekä Visalan sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 122 000 potilasta. Sairaalassa työskentelee noin 6600 asiantuntijaa.

www.ppshp.fi

SOL Henkilöstöpalvelut

Teksti: Kari Martiala Kuva: Vesa Ranta