– Sairauspoissaolot ja ruuhkahuiput sekä äkilliset ennakoimattomat tarpeet ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa käytämme SOLin henkilöstöpalveluja, Postin hankintajohtaja Markku Gerdt sanoo.

Hankintajohtaja Markku Gerdt: Posti pitää kiinni asiakaslupauksesta

Perinteisen postinjakelun supistuessa Posti pitää tiukasti kiinni asiakaslupauksestaan ja kehittää palvelujaan. SOL tarjoaa monelle keikkatyöstä kiinnostuneelle töitä postin lajittelussa ja jakelussa.

Postin ja SOL Henkilöstöpalvelujen yhteistyö nousi kansalliseksi uutisaiheeksi viime syksynä, Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n työtaistelun yhteydessä. Työehtosopimus syntyi ja myös vuokratyövoiman käytön ohjeistusta täsmennettiin. Postin hankintajohtaja Markku Gerdt korostaa, että Postin näkökulmasta kysymys on palvelutason ylläpitämisestä ja toimintavarmuudesta.

Sijaisten tarve on päivittäin useita satoja.

– Yhteistyö SOLin kanssa tähtää siihen, että voimme pitää asiakaslupauksemme supistuvillakin markkinoilla. Postille on lainsäädännöllä asetettu vaativat palvelutasotavoitteet, ja pyrimme saavuttamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. Sairauspoissaolot ja ruuhkahuiput sekä äkilliset ennakoimattomat tarpeet ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa käytämme SOLin henkilöstöpalveluja, Gerdt sanoo.

Syksyn työmarkkinatilanteen rauhoituttua Markku Gerdt korostaa, että Posti noudattaa tehtyjä sopimuksia tarkasti, eikä sopimus SOLin kanssa ole millään tavalla ristiriidassa työehtosopimusten kanssa.

– Nyt tilanne on selkiintynyt, ja saavutettu neuvottelutulos PAU:n kanssa raamittaa myös SOLin kanssa tehtävää yhteistyötä. Vuokratyövoiman tarve on meillä todella merkittävä. Postin tuotannossa työskentelee noin 17 000 ihmistä, ja kun esimerkiksi sairauspoissaolot ovat haarukassa 5-7 prosenttia, keskimääräinen sijaisten tarve on päivittäin useita satoja henkilöitä.

Peruspostin jakelu vähenee

– Seuraamme laatua jatkuvasti ja mittarit ovat tiukat, Postin hankintajohtaja Markku Gerdt sanoo.

Yhteistyö Postin ja SOLin välillä ei ole mikään uusi asia. Sopimus yhtiöiden välillä on tehty jo 2012, ja yhteistyö on kehittynyt pienin askelin ilman kummempaa dramatiikkaa. Varsinkin sairauspoissaolot tulevat lyhyellä varoitusajalla, eikä sopivan vuokrahenkilön löytyminen aina ole varmaa.

– Ymmärrämme toki, että saatavuus on iso haaste. Voittopuolisesti olemme olleet yhteistyöhön oikein tyytyväisiä. Pääkaupunkiseudulla systeemi toimii erittäin hyvin, mutta mitä kauemmas keskuksista mennään, sitä hankalampaa on löytää tuuraajia lyhyellä varoajalla, Gerdt sanoo.

Yhteistyötä SOLin kanssa puoltavat Gerdtin mukaan sekä taloudelliset, että palvelutasoon liittyvät perusteet.

– Vaikka yhteistyötä on tehty jo muutama vuosi, olemme vielä kehitysvaiheessa. Aikaisemmin ainoa vaihtoehtomme oli teettää nämä työt ylitöinä. Se oli kallista ja kuormitti omaa henkilöstöä. Ylitöitä joudutaan toki teettämään edelleen, ja toistaiseksi vuokratyövoiman käyttö on ollut verrattain vähäistä.

Kehitys on pitkälti sidoksissa myös Postin roolin muuttumiseen tulevaisuudessa. Postin iso haaste Suomessa ovat jakelun volyymien supistuminen sekä viiden päivän viikottainen yleispalveluvelvoite.

– Peruspostin määrä vähenee dramaattisesti. Monet isot asiakkaat ovat siirtäneet tai pian siirtämässä toimintojaan verkkoon. Kun jaettavaa on vähän, tilanne on joka tapauksessa vaikea, hoidetaan jakelu sitten omin tai ulkopuolisin voimin.

– Tärkeintä on kuitenkin pitää kiinni asiakaslupauksesta. Seuraamme laatua jatkuvasti ja mittarit ovat tiukat. Myös myymäläverkoston uudistamisessa ensisijainen tavoite on asiakastyytyväisyys.

Verkkokauppa on iso mahdollisuus

Millaisena Posti sitten näkee tulevaisuuden, alihankintojen ja vuokrahenkilöstön käytön voisi helposti arvioida kasvavan?

– Alihankinnat varmaankin lisääntyvät, mutta samalla kunnioitamme tarkasti meille asetettuja palveluvelvoitteita sekä sopimuksia. Kansainvälisesti on käytössä monenlaisia toimintamalleja. Hollannissa postin lähes koko tuotanto on toteutettu vuokratyövoimalla, mutta monessa Suomen kaltaisessa maassa on käytössä vuokratyövoimaa vakituisten rinnalla. Meilläkin on esimerkiksi varastoliiketoiminnoissa joitakin kokonaisuuksia, jotka toimivat käytännössä puhtaasti ulkopuolisin voimin, Gerdt sanoo.

– Meidän on pakko rakentaa isompia ja järkevämpiä kokonaisuuksia. Myös kapasiteetin käyttöä on jatkuvasti mietittävä. Postilla on esimerkiksi jakelussa noin 3 500 autoa, joita käytetään vain muutama tunti päivässä. Tehostamisen tarvetta on paljon, Gerdt sanoo.

Supistuvista jakelumääristä puhuttaessa unohtuu usein, että Postilla on myös kasvavia liiketoiminta-alueita.

– Verkkokaupan kasvu on meille iso mahdollisuus. Pakettien toimitukset lisääntyvät kovaa vauhtia. Ylipäätään toimitusketjuratkaisut, ”Supply chain solutions” SCS, ovat Postille selkeä kasvualue.

Teksti Kimmo Kallonen,kuvat Timo Porthan ja Antero Aaltonen