Oppimisen ilo

Jokaisella, joka haluaa menestyä työssään, on oltava riittävät tiedot ja taidot työn tekemiseen. Positiivinen, iloinen asenne on erityisen tärkeä palvelualalla. 

Työ on helppoa, kun osaa työnsä ja kohtaa asiakkaansa positiivisella palveluasenteella.Työn sujuminen tuottaa hyvää mieltä, mikä taas parantaa työn laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Tämä tuo iloa elämään. Osaava motivoitunut henkilö on positiivisella kehällä ja myönteinen ajattelu vahvistaa itseään.

SOL on alusta lähtien oivaltanut koulutuksen tärkeyden ja keskittänyt henkilöstönsä monipuoliseen kehittämiseen erittäin paljon voimavaroja. Viime vuonna järjestimme 1500 koulutustapahtumaa, joista useat olivat monipäiväisiä. Näihin tilaisuuksiin osallistui 14 000 työntekijää. Koulutuksella on oltava tavoitteet niin yritykselle kuin opiskelijalle. Oppisopimus ja muut tutkintoihin tähtäävät koulutukset sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöidyt koulutukset ovat oivallisia esimerkkejä näiden tavoitteiden toteutumisesta.

Koulutuksissa on otettu käyttöön myös uusia työkaluja. Osa opiskeluista tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Henkilökohtainen ohjaus ja muiden SOLilaisten tapaaminen koulutusjaksojen yhteydessä ovat kuitenkin edelleen tärkeä osa yhteishengen luomisessa ja kehittämisessä.

SOL käynnisti viime vuonna laajan monipalvelukonseptin, jossa palveluhenkilöstö hallitsee useita SOLin toimialojen työtehtäviä. Tämä laajentaa ja monipuolistaa työntekijän tehtäväkenttää ja asiakas voi asioida yhden henkilön kanssa. Ammattitaidon laajentaminen ja uudet haasteet vaativat uusia taitoja ja ennakkoluulotonta palveluasennetta.

Monipalvelukoulutukset on otettu positiivisesti vastaan.

Monipalvelukoulutukset on otettu positiivisesti vastaan ja useimpiin koulutusmoduuleihin on lisätty osioita toisista koulutusohjelmista. Siivouspalveluiden koulutuksiin on lisätty kiinteistöpalvelun ja turvapalvelun osioita, ja niin edelleen. Myös SOLin erikoisammattitutkintoihin tullaan lisäämään muiden palveluiden koulutusosioita.Olen ilolla havainnut, miten innokkaasti ihmiset haluavat kehittää itseään ja laajentaa ammattitaitoaan.

Aurinkoisin kevätterveisin,

Peppi Kaira

Peppi Kaira on SOLin palveluyritysten emoyhtiö SOLEMO Oy:n ja SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtaja.

Peppi Kaira Peppi Kaira on SOLin palveluyritysten emoyhtiö SOLEMO Oy:n ja SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtaja.