Ihmiseltä ihmiselle

Auringon alla

IHMISELTÄ IHMISELLE

Kasvokkain viestintä on meille arvokkain viestinnän muoto.

Maaliskuusta lähtien Suomessa ja jokaisella työpaikalla on puhaltanut koronatuuli. Koko Suomi komennettiin hetkessä etätöihin, ja monessa työpaikassa mietittiin ensimmäistä kertaa, miten työt etänä on oikeasti mahdollista hoitaa. Meillä SOLissa hallinnossa työskentelevillä oli välittömästi täydet valmiudet siirtyä täydelliseen etätyöhön, olihan meillä tehty etänä hommia jo pitkän aikaa.

Kentällä puhdistusalan ammattilaisemme ovat sen sijaan työskennelleet koko ajan etulinjassa, määrittelihän valtionhallinto siivous- ja puhdistuspalvelut kriittiseksi alaksi koronaviruksen torjunnassa. Työntekijöidemme osaamisen avulla valmius täysin uudenlaiseen tilanteeseen löytyi myös kentällä hämmästyttävän nopeasti.

Hallintohommissa etäily silloin tällöin on työviihtyvyyden kannalta hyvä asia, ja osa viimeisen puolen vuoden aikana hyväksi havaituista käytännöistä jää varmasti toimintaamme pysyvästi. Jatkuva etäily on kuitenkin tuonut arkeemme uudenlaisia haasteita. Kotona työskentelevä painaa helposti töitä tehokkaammin ja tauot tuppaavat unohtumaan, liikunnasta puhumattakaan. Myös ergonomia jää kotitoimistolla usein huomioimatta. Mutta isoin etätyöskentelyn puute on kuitenkin vähentyneet sosiaaliset kanssakäymiset – kasvokkain tapaamiset asiakkaiden ja työkavereiden kanssa. Se lisäarvo, jonka saamme toisistamme kasvotusten, jää väistämättä uupumaan teams-tapaamisista ja puhelinkeskusteluista.

Meille solilaisille on tärkeää tehdä työtämme ihmiseltä ihmiselle ja viestiä toisillemme kasvotusten. Läsnäolo saa meidät yksinkertaisesti sykkimään yhdessä enemmän – kasvokkain eleet, ilmeet ja olemus välittyvät tehokkaimmin ja viestintä on rikkaampaa. Asian tärkeys on viime aikoina kummunnut tietoisuuteemme kaikkialta henkilöstömme parista. Siksi kehitämme nyt tapoja, joiden avulla voisimme nähdä turvallisesti kasvotusten. Otamme kaiken hyödyn irti digitaalisuudesta, mutta emme unohda sitä, että kasvokkain viestintä on meille kanavista arvokkain.

Peppi Kaira
Peppi Kaira on SOLin palveluyritysten emoyhtiö SOLEMO Oy:n toimitusjohtaja.

Peppi Kaira Peppi Kaira on SOLin palveluyritysten emoyhtiö SOLEMO Oy:n ja SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtaja.