Arvot kantavat meitä

SOL ei olisi noussut yksittäisestä siivousliikkeestä arvostetuksi monipalveluyritykseksi ilman käytännön arvojen antamaa tukevaa pohjaa. SOLin asiakastyytyväisyys ja henkilöstön tyytyväisyys ovat huippuluokkaa. Arvomme ovat aurinkoisen tyytyväinen asiakas, iloinen työntekeminen, luotettavuus, arkiluovuus ja yrittäjyys. Nämä arvot ovat olleet samat koko SOLin historian ajan.

AURINKOISEN TYYTYVÄINEN ASIAKAS on kaiken toimintamme tavoitteena. Hyvä palvelu tuo hyvänolon tunnetta asiakkaalle ja työntekijälle. Se tarkoittaa hyvää laatua.

Tyytyväisyys työpaikalla heijstuu koko elämään.

ILOINEN TYÖNTEKEMINEN syntyy siitä, että työntekijä kokee itsensä tärkeäksi osaksi työyhteisöä, ja hän saa koulutusta, kannustusta, palautetta ja työuran kehitysmahdollisuuksia niin, että voi tuntea onnistumisen iloa.

LUOTETTAVUUS merkitsee sitä, että lupaukset pidetään. Asiakas voi luottaa meihin, työntekijämme voivat luottaa esimiehiinsä ja me luotamme palveluvastaaviimme.

ARKILUOVUUS tarkoittaa sitä, että jokainen meistä on aloitteellinen ja luova. Kannustamme luovuuteen tavoite- ja kehityskeskusteluissa, kehitysryhmissä ja erilaisissa aloitekampanjoissa.

YRITTÄJYYS on tärkeää. Olemme onnistuneet silloin, kun jokainen meistä palvelee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla aivan kuin hoitaisi omaa yritystään.
Johtamisfilosofiamme perustuu positiiviseen, aurinkoiseen ihmis­kuvaan. Jokainen meistä haluaa kehittää itseään ja työtään ja olla siinä hyvä. Henkilöstön kehittäminen, tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen ovat suunniteltu näiden periaatteiden mukaisesti. Avaintekijöitä ovat vastuun ja päätöksenteon siirtäminen mahdollisimman alas, turhan byrokratian välttäminen, johtaminen tavoitteiden avulla, avainalueiden seuranta, palkitseminen sekä luovuuteen ja positiivisuuteen kannustaminen. Ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän on onnistunut jossain, pystynyt sellaiseen, mihin ei olisi ensin uskonut pystyvänsä.

Aurinkoisin palveluterveisin PEPPI KAIRA

Peppi Kaira on SOLin palveluyritysten emoyhtiö SOLEMO Oy:n ja SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtaja.

Peppi Kaira Peppi Kaira on SOLin palveluyritysten emoyhtiö SOLEMO Oy:n ja SOL Pesulapalvelut Oy:n toimitusjohtaja.