Modernin palvelutoiminnan moniosaajat

SOLin Palveluratkaisu -mallissa yhdistetään saumattomasti mm. siivous-, toimitila-, kiinteistö- ja turvallisuuspalveluita, jotta kyetään tarjoamaan verrattomia synergiaetuja.
Kaikki palvelut koordinoidaan yhden yhteyshenkilön kautta. Yhteyshenkilön rooli on toimia asiakkuusjohtajana, mutta eri toimialat vastaavat kuitenkin omien osaamisalueidensa asiantuntijatehtävistä.

Palveluratkaisu ratkaistaan aina asiakaskohtaisesti, asiakkaan tarpeista lähtien. Asiakasyritys Technopoliksessa on käytössä kumppanuusajattelu.  - ’Helppo elämä’, niin me määrittelemme Technopoliksen palvelumallin ja sitä pyrimme tarjoamaan. Kyse ei ole vain konseptista, vaan sen toteuttamisesta käytännössä. Kun henkilöstö on sitoutunut tehtäväänsä ja tietää yhteisen päämäärän, on tämä tavoite mahdollista saavuttaa, Hurme-Tikkanen sanoo. – Yksittäinen yritys saattaa ostaa esimerkiksi vain siivouspalveluja, mutta me emme tee niin. Katsomme kokonaisuutta omasta näkökulmastamme, Paananen huomauttaa.  Lue lisää asiakasratkaisustamme Technopoliksessa>>

Kun yhteyshenkilönä toimivalla esimiehellä on alaisuudessaan eri toimialojen työntekijät, on helppo ymmärtää asiakkaan kokonaistarpeet. Esimies tuntee kaikki työntekijät ja heidän vahvuusalueensa. Näin asiakkaalle kyetään tarjoamaan parhaat ratkaisut eri tilanteisiin.

Palveluratkaisun synergiaedut asiakkaalle:

  • Yksi yhteishenkilö joka tuntee laajemmin asiakkaan toimintaa ja prosesseja
  • Mahdollisuus kehittää palvelukokemusta, kun on näkemystä asiakkaan toiminnasta yli toimialarajojen
  • Toiminta- ja resurssivarmuus sekä parempi poikkeustilanteiden hallinta
  • Yhtenäinen raportointi, joka tuo asiakkaalle kustannus- ja ajansäästöä
  • Neuvotteleminen ja palaverien pitäminen vähenee
  • Saumatonta yhteistyötä eri tehtäväalueiden välillä, esim. kun siivooja havaitsee turvallisuusepäkohtia, on hänellä matala kynnys lähestyä vartijaa

Edut henkilöstölle:

  • Palveluvastaavien työtehtävät rikastuvat
  • Enemmän uramahdollisuuksia
  • Henkilöstön sitoutuvuuden on nähty paranevan ja työn mielekkyys on kasvanut.
  • Rajapinnat poistuvat; henkilöstölle ja asiakkaille positiivinen asia. Näin myös laadulliset asiat paranevat, mistä on etua niin asiakkaalle kuin henkilöstöllekin

Moniosaaminen on tätä päivää

Palveluratkaisun hienoimpiin puoliin kuuluu työntekijöiden osaamisalan kasvattaminen siten, että he kykenevät suorittamaan entistä monipuolisempia tehtäviä. Siivouspalveluiden työntekijät voivat tehdä kiinteistötöitä kuten vaihtaa lamppuja, tai ulkotöitä kuten nurmikon leikkuu, hiekotus ja lumityöt.

Aulapalvelun vartija voi jakaa postin, keittää kahvia palavereihin ja hoitaa muita kokousjärjestelyitä. Tekninen vartija on puolestaan huoltomies, joka on koulutettu vartijaksi.

Mahdollisuuksia on lukuisia, mutta parhaissa tapauksissa monipalveluiden kautta pystytään työllistämään henkilö kokopäiväisesti, sen sijaan että henkilöllä olisi kohteessa vain esimerkiksi neljä tuntia siivousta. Lisäksi kun asiakkaalla on eri toimialojen henkilöitä samasta yrityksestä, alenee työntekijöiden kynnys ottaa huomioon asiakkaiden erilaisia tarpeita.