Henkilöstön sitoutuminen ja ja tyytyväisyys tunnistetaan ja henkilöstöasiat ovat keskeisiä konsernin strategiassa. Työllistämme tällä hetkellä yli 14 000 ihmistä, joiden sopimusten mukaisesta palkanmaksusta ja työnantajamaksuista olemme sitoutuneet huolehtimaan. Palvelemme asiakasta yhteistyössä henkilöstömme kanssa. Keskeinen arvomme on iloinen työn tekeminen. Tähtäämme oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan, joka mahdollistaa työpaikkojen säilyvyyden ja korkean työtyytyväisyyden. Henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen investoidaan, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen tulos asiakkaille, työntekijöille ja SOLille.

Koulutukseen panostetaan

Aktivoimme ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan oman työn ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen niin jokapäiväisessä työssä kuin pitkälläkin aikavälillä. Henkilöstön osaamista kehitetään sekä lyhyt- että pitkäkestoisilla valmennuksilla, koulutuksilla ja oppisopimuskoulutuksilla. SOLin omat tutkinnot edesauttavat näyttötutkintoihin. Aktiivinen tutor- ja mentor-toiminta tarjotaan kaikille henkilöstöryhmille.

Olemme monikulttuurinen työyhteisö

SOLilla on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista maanosista. Monikulttuurisen työryhmän puhenjohtaja Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta kaikki SOLilaiset ovat yhdenvertaisia. – Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin. Sitoumus2050 mukaisesti olemme sitoutuneet edistämään maahanmuuttajien urapolkuja. Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja useille eri kielille.

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus ja hyödyntäminen.

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää, että ihmisen oma identiteetti säilyy. Monikuulttuurinen työryhmä >>

Luottamus on kivijalka työssämme

Osaavat ja oikein asennoituvat henkilöt oikeissa tehtävissä, jatkuva henkilöstön kehittäminen, suoritusten johtaminen ja palautteen antaminen sekä kannustavuus ovat henkilöstöstrategiamme painopisteitä. Työn kokeminen merkityksellisenä on jokaiselle tärkeää, näin voidaan tuntea työn iloa. SOL perustaa henkilöstöstrategiansa
positiiviseen ihmiskuvaan, jossa jokainen haluaa tehdä hyvää työtä, onnistua, olla ajatteleva ja tunteva ja jossa erilaisuus sallitaan.

Työtyytyväisyyttä kartoitamme Ilopuntari-kyselyllä, jolla kartoitetaan tasaisesti henkilöstön mielipiteitä työn mielekkyydestä ja turvallisuudesta sekä työyhteisön toimivuudesta. Tavoitteista tuloksiin -keskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa, tulosten saavuttamisessa ja oman toiminnan kehittämisessä. Tuloskortilla seurataan ja ohjataan tavoitteiden toteuttamista sekä Laatupassiin vuorostaan merkitään hyvät työsuoritukset, joiden kerryttyä työntekijä palkitaan.

Rakennamme vuotuisen toimintasuunnitelmamme ja budjettimme alhaalta ylöspäin, jolloin mahdollisimman moni voi olla mukana vaikuttamassa työolosuhteisiinsa. Suomessa koko henkilöstölle tarjotaan yleislääkäritasoinen työterveydenhuolto, ja lisäksi hyödynnämme Työturvallisuuskeskuksen linjaamia varhaisen välittämisen periaatteita. Työturvallisuuteen, riskien kartoitukseen ja ennakoivuuteen sekä tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen panostetaan kaikkialla yrityksessämme.