SOL Palveluiden työntekijöistä yli 30% on muu kuin Suomen kansalainen. Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa.

Monikulttuurinen työryhmä

SOLiin on jo vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä tulevien työntekijöiden integroitumista
SOLin toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä. Monikulttuurinen työryhmä on laatinut mm. vuosittaisen maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen pyhäpäivät. Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon, joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.

– Videolla esiintyjät ovat itsekin SOLilaisia. Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa tärkeää mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja työelämän pelisäännöistä. SOL on mukana Monika-naisten koordinoima Osaavat naiset –hankkeessa, joka tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten työllistymistä. SOL on hankkeen aktiivinen kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia monille naisille.