Konsultointi- ja asiantuntijapalvelumme avustavat asiakasyrityksen turvallisuusjohtoa ja ylintä johtoa turvallisuustyön ja -strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Turvallisuusasiantuntijapalvelussamme työskennellään asiakasyrityksen turvallisuusjohdon alaisuudessa yritysturvallisuuden eri osa-alueiden turvallisuusprojekteissa. Turvallisuuspäällikköpalvelumme vuorostaan avustaa asiakasyrityksen ylintä johtoa toteuttamaan yrityksen turvallisuusstrategiaa.

Konsultointipalvelumme sisältävät lisäksi seuraavia palveluita:

  • turvallisuusauditoinnit (ml. työturvallisuus)
  • turvallisuuskartoitukset, riskikartoitukset
  • pelastussuunnitelmat
  • turvallisuussuunnitelmat
  • valmiussuunnittelu
  • turvallisuustilanneselvitykset ulkomailla
  • turvallisuuskoulutus ja -konsultointi