SOL on Aurinkokunta

SOL ei olisi noussut yksittäisestä siivousliikkeestä arvostetuksi palveluyritykseksi ilman käytännön arvojen antamaa, tukevaa pohjaa. Arvojemme rinnalla on tarina, joka vastaa siitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Olemme perustaneet SOL Aurinkokunnan.

Aurinkokunnan keskiössä olette Te hyvä asiakkaamme, jolle haluamme tarjota ylivoimaisia palveluratkaisuja. Palveluratkaisumme yhdistää saumattomasti siivous-, kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtä sopimusta, yhtä yhteyshenkilöä, yhtä laskua ja edullisempaa kokonaishintaa.

Ortonilla palvellaan 24/7

Toiminta sairaalaympäristössä edellyttää erityisosaamista. Invalidisäätiö Ortonin ja SOLin yhteistyössä kiinteistöhuolto- ja turvallisuuspalvelut täydentävät kustannustehokkaasti toisiaan

– Kun kiinteistöhuollon työaika päättyy alkuillasta, turvapuolella tullaan töihin. Jos sen jälkeen ilmenee jokin ongelma talotekniikassa, vartiointitehtävissä oleva henkilö voi kuvan välityksellä kysyä neuvoa SOLin päivystyksestä. Sieltä asia voidaan korjata etäohjauksella tai lähettää apua paikalle, Ortonin hallintopäällikkö Jari Kannisto kuvailee.

Myös palvelujohtaja Mari Suomalainen SOLista kehuu kiinteistöhuollon ja vartioinnin synergiaa.

– Meillä on aika paljon silmiä kohteessa kellon ympäri huomioimaan asioita sekä kiinteistön kuntoon että turvallisuuteen liittyen. Nämä kaksi osa-aluetta auttavat toisiaan välittämällä tietoa akuuteista tilanteista, vaikka ne eivät kuuluisi omalle osaamisalueelle.
Asiakkaan näkökulmasta asiointi yhden toimijan kanssa on helpompaa kuin monen.

– Meille tärkeintä on palvelujen kokonaisvaltainen manageeraus niin; että on yksi toimija, jonka kanssa asioita voidaan käydä läpi palavereissa ja parantaa esimerkiksi kustannustehokkuutta, Kannisto sanoo.

Lue lisää Orton ja SOL yhteistyöstä >>

Palveluratkaisun synergiaedut asiakkaalle:

  • Yksi yhteishenkilö joka tuntee laajemmin asiakkaan toimintaa ja prosesseja
  • Mahdollisuus kehittää palvelukokemusta, kun on näkemystä asiakkaan toiminnasta yli toimialarajojen
  • Toiminta- ja resurssivarmuus sekä parempi poikkeustilanteiden hallinta
  • Yhtenäinen raportointi, joka tuo asiakkaalle kustannus- ja ajansäästöä
  • Neuvotteleminen ja palaverien pitäminen vähenee
  • Saumatonta yhteistyötä eri tehtäväalueiden välillä, esim. kun siivooja havaitsee turvallisuusepäkohtia, on hänellä matala kynnys lähestyä vartijaa

Edut henkilöstölle:

  • Palveluvastaavien työtehtävät rikastuvat
  • Enemmän uramahdollisuuksia
  • Henkilöstön sitoutuvuuden on nähty paranevan ja työn mielekkyys on kasvanut.
  • Rajapinnat poistuvat; henkilöstölle ja asiakkaille positiivinen asia. Näin myös laadulliset asiat paranevat, mistä on etua niin asiakkaalle kuin henkilöstöllekin

Hälytyskeskus on palvelun sydän

Lue lisää millainen on tehokas Hälytyskeskus

Jannen tarina

Palkitun puhtausalan ammattilaisen urapolku

Meyerin Turun telakka

Yhteistä taivalta 12 vuotta