SOLin ympäristöpolitiikassa on määritetty toimialoille ympäristötavoitteet ja -päämäärät. Ne ohjaavat henkilöstöämme toimimaan ympäristön kuormitusta vähentävästi. Ympäristötavoitteet ja -päämäärät arvioidaan vuosittain ja tavoitteiden täyttymistä sekä toiminnan ympäristövaikutusten muutoksia mitataan konsernitasolla.

SOL-konsernissa on keskitetty ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida aiheeseen liittyvää vastuullisuustoimintaa sekä seurata sen globaaleja ja paikallisia trendejä. Kunkin alueen ympäristövastaavat koordinoivat paikallista ympäristötoimintaa ja -koulutuksia ja näin työntekijöille välittyy paikallinen ympäristötietämys.

Vastuullisuus osana jokapäiväistä työtä

SOLin henkilökunnan ympäristötietämystä lisätään ja ylläpidetään järjestelmällisesti koulutuksilla. Koulutuksen jälkeen työntekijän tulee ymmärtää toimintansa yleiset ympäristötekijät, hallita oikea lajittelu ja työskennellä energiaa sekä ympäristöä säästävästi. Asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toteutetaan tarvittaessa lisäkoulutuksia, jotka täsmentävät ympäristönäkökohtia.

Rohkaisemme koko henkilöstöämme vähentämään ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta vuosittain järjestettävällä ympäristötekokilpailulla. Kilpailun tavoitteena on jokin asiakkuuksissa tehtävä konkreettinen ja mitattavissa oleva ympäristön kuormitusta vähentävä teko. Laatupalkintokilpailussa parhaiten suoriutuneet palkitaan vuosittain.

SOL Vastuullisuusraportti 2018