Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuollossa huomioimme kiinteistösi pienimmätkin yksityiskohdat ja pidetään myös huolta, että sen kokonaiskuva pysyy siistinä ja järjestyksessä.

Vierumäellä tarvitaan moniosaamista

Suomen Urheiluopiston, Vierumäki Country Clubin sekä näiden tytäryhtiöiden ja kymmenen kiinteistöyhtiön kiinteistönhuolto ja siivouspalvelut Vierumäellä ovat SOL Palveluiden hoidossa.

Kiinteistöpalvelujen näkökulmasta Vierumäki on haastava kohde. Kiinteistöjen joukossa on esimerkiksi kahden kaukalon jäähalli, pallopeleihin ja yleisurheiluun sopiva urheiluhalli, suuri pallohalli ja Vierumäki Areena, jossa on muun ohella yhdeksän sulkapallokenttää ja jousiammunnan suorituspaikat. Vierumäkihallissa taas on kuusi tenniskenttää ja golfin talviharjoittelualue. Uimahallissa on sekä 25-metrinen kuntoallas että virkistysallasosasto.

– Kiinteistönhoito meillä edellyttää ammattitaitoa ja omistautuneisuutta. Ammattitaitoinen huoltomies sitoutuu kohteeseensa,  Vierumäen kiinteistöpäällikkö Jukka Oksanen määrittelee.

Urheiluopistolla tarvitaan monen ammatin osaajia. SOLin kautta Vierumäellä työskentelee mökkiemäntiä, puhdistuspalvelujen ammattilaisia, kiinteistönhoitajia, uimahallin hoitaja, autonkuljettaja, sähköasentaja, putkiasentaja, puutarhuri…

– Kiinteistöhuollossa kaikki osallistuvat päivystysrinkiin, joten he kaikki osaavat toistensa tehtäviä. Vain sähkö- ja putkiasentajan työt ovat sellaisia, jotka asentajan on tehtävä, Ari Lehikoinen sanoo.


Kiinteistöhuolto ja kiinteistön elinkaaripalvelut

 Elinkaarensa aikana kiinteistö vaatii kunnossapitoa, oikeita toimenpiteitä ja kiinteistöhuoltoa, jotta sen arvo ja tuottavuus pysyvät toivotulla tasolla. Oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut kiinteistöhuollon toimenpiteet takaavat sen, että kiinteistöistä on saatavissa maksimaalinen tuotto — nyt ja tulevaisuudessa. Tarjoamme asiantuntemusta rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin aina uudisrakennuksista haastaviin saneerauskohteisiin.

Kokenut arvioija havaitsee helposti kiinteistöhuoltoon vaikuttavat riskitekijät, joihin reagoiminen voi säästää merkittäviltä korjaus- ja ylläpitokustannuksilta
Tarvittavat kiinteistöhuollontoimenpiteet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, kun ne on havaittu kuntoarviossa riittävän ajoissa.

Sisäilman laatuun vaikuttavat haitalliset tekijät on mahdollista havaita normaalin kiinteistöhuoltokierroksen yhteydessä, jolloin niihin pystytään myös vaikuttamaan ajoissa. Kuntoarvioon sisältyy ajantasaista tietoa kiinteistöhuollon kannalta merkittävistä osa-alueista ja ehdotus alkavien vaurioiden seurannasta ja jatkotoimenpiteistä.
Kiinteistötarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisiin turvallisuuspuutteisiin ja riskeihin.

Savonlinnan kiinteistöjen kiinteistöhuolto SOLilla

Savonlinnan kaupungin kiinteistötyönjohtaja Timo Konsti kertoo olevansa tyytyväinen SOLin kiinteistöhuoltoon – SOLilaiset ovat erittäin päteviä ammattilaisia, jotka tuntevat hyvin kiinteistöt. Olen ollut itse suoraan yhteydessä kiinteistöhuollon palveluvastaaviin ja hekin ovat aika paljon yhteydessä suoraan minuun. – SOLin kohteet ovat haastavia, pääasiassa kouluja ja päiväkoteja, kirjasto, uimahalli sekä terveyskeskus. 

Savonlinnassa kiinteistöhuollon tehtäviin kuuluvat ulkoalueet, joitakin sisätöitä, lämmitykset, ilmastoinnit sekä päivystys. 
Juttu on luettavissa kokonaisuudessaan tästä >>

Kiinteistöhuollon eri tehtävät

  • kiinteistön yleishuolto kuten pienet korjaukset, vikailmoitusten käsittely ja raportointi,
  • kulutuslukemien seuranta ja raportointi
  • ulkotyöt kuten pihatyöt vuodenajan mukaisesti, vihertyöt, kalusteiden ja varusteiden huolto ja korjaus
  • energiapalvelut, kiinteistön teknisen kunnon, energian hankintasopimusten analysointi ja energiatehokkuuden katselmuksen teko
  • tekninen huolto ja erikoistyöt, lvi, sähkö, iv-koneiden huollot
  • kiinteistöjohtaminen, kiinteistön huollon ja toimintojen kokonaisvaltainen hallinta

Lue laajemmin Kiinteistöpalveluistamme

Meyerin Turun telakka

Yhteistä taivalta 12 vuotta

SOL huolehtii Savonlinnassa monen koulun ja päiväkodin kiinteistöhuollosta.

- Ammattitaitoinen kumppani tuo toimintaan kustannustehokkuutta, Kiinteistötyönjohtaja Timo Konsti, toteaa.

Hälytyskeskus on palvelun sydän

Lue lisää millainen on tehokas Hälytyskeskus