Uusimaa, Vantaa Palveluvastaava lentokonesiivoukseen