Unelmaa toteuttamassa – SOL kouluttaa parhaat osaajat

SOLin perustaja Liisa Joronen väitteli Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1993 aiheenaan ammatillisen kasvun edellytykset organisaatiossa. Koulutukset ja henkilöstön kehittäminen ovat olleet tärkeä osa SOLin toimintaa yrityksen alkuvuosista saakka. SOLin henkilöstömäärä on parissakymmenessä vuodessa viisinkertaistunut. On tarvittu paljon oppimista ja kehittymistä sekä yritys- että yksilötasolla.

SOLissa työskentelee 11 000 erilaista ihmistä, heistä Suomessa 8000. Pienellä osalla on taskussaan perustutkinto- tai korkeakoulutodistus, toisilla takanaan elämänkoulu. Työkokemusta voi olla alan töistä tai aivan erilaisista työtehtävistä. On moninaisia taitoja, harrastuksia ja kulttuuritaustoja. Moni SOLilainen etenee urallaan perustehtävistä erilaisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tarvitaan hyvää perehdytystä, koulutusta ja osaamisen kehittämisen ohjausta, jotta täytetään asiakkaiden odotukset ja työn vaatimukset.

Uuden SOLilaisen oppiminen käynnistyy verkkokoulutuksena toteutettavana alkuperehdytyksenä, jonka jälkeen esimies keskustelee perehdytyksen sisällöistä ja varmistaa oppimisen. Tämän jälkeen alkaa tutustuminen asiakkaisiin, työkavereihin, työkohteeseen ja työhön. Esimiehen apuna opastuksessa toimii tutor, perehdyttäjäksi koulutettu työnopastaja, joka ohjaa uuden SOLilaisen vaiheittain oppimaan työnsä tavoitteet ja sisällöt.

Erilaisiin tehtäviin on omat pätevyysvaatimuksensa. Esimerkiksi turvatarkastajan on suoritettava turvatarkastuksen peruskurssi ja elintarvikekohteessa työskentelevän hygieniaosaamistesti. Nämä toteutetaan joko SOLin omilla kursseilla tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaamiskartoituksen ja SOLin koulutuskalenterin avulla suunnitellaan koulutukset, joihin henkilö osallistuu vuoden aikana. Tavoitteista tuloksiin -keskustelussa sovitaan kehittymistavoitteista. Monipalveluun voidaan perehtyä toisessa asiakaskohteessa harjoittelemalla, palveluohjaajan tehtävään edetä yhdessä työskentelemällä ja palveluohjaajavalmennukseen osallistumalla.

Moni SOLilainen suorittaa työnsä ohella tai oppisopimuksella erilaisia tutkintoja perustutkinnoista erikoisammattitutkintoihin. Myös SOLin järjestämä koulutus toimii väylänä tutkintoihin. Oppimista ei tapahdu vain koulutuksissa. 70–20–10 -mallin mukaan 70 % osaamisen kehittymisestä tapahtuu tekemällä ja työssä oppimalla, 20 % toisilta oppien ja 10 % muodollisessa koulutuksessa. SOLissa käynnistettiin syksyllä 2013 monipalveluesimiesten ja monipalveluohjaajien trainee-ryhmät, joissa opiskellaan kiinteistö-, siivous- ja turvallisuuspalveluiden esimiehiksi ja ohjaajiksi.

SOLin oppiportaat ovat osaltaan olleet rakentamassa Liisa Jorosen unelmaa työyhteisöstä, jonka jäsenet ovat tyytyväisiä itseensä ja työhönsä. ”Tyytyväisyys tulee siitä, että saa jotain aikaan ja onnistuu!”

Mirjam R.

SOL Palvelut Oy on mukana hallituksen Työelämä 2020 -hankkeen blogikampanjassa. Hankkeen tavoite on rakentaa Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Blogikampanjassa eri organisaatiot kertovat eri näkökulmista, mitä ne tekevät paremman työelämän eteen. Tarkoituksena on jakaa oppeja ja vinkkejä sekä lisätä keskustelua työelämän kehittämisestä. Lisätietoja hankkeesta: www.tyoelama2020.fi

Kehitättekö itse parhaat osaajat? Blogihaaste on nähtävillä sivulla www.tyoelama2020.fi/ajankohtaista/blogit

Tämä kirjoitus on osa Suomen hallituksen Työelämä 2020 -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Lue lisää osoitteessa www.tyoelama2020.fi.

Mirjam R. Olen SOLissa koulutuspäällikkö, koulutukseltani maatalous-metsätieteiden maisteri ja ammatillinen opettaja, kotona kahden pienen tytön äiti. Pidän liikkumisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta ja matkustelusta. Upeinta työssäni on saada auttaa muita onnistumaan