SOL Palvelut – arvojen näkyminen arkipäivän työssä

Syksyllä 2015 sain mahdollisuuden päästä tutustumaan SOL Palvelut Oy:n toimintaan Lappeenrannan toimistolla. Oppaanani toimisi palvelujohtaja Noora Kekki, jonka mukana saisin viettää yhden päivän. Totta kai tartuin tilaisuuteen!

Opiskelijana minua kiinnostaa erityisesti se, minkälainen SOL Palvelut on työnantajana. Ilmestyessäni SOL Palvelujen toimiston oven taakse en kuitenkaan tiennyt mitä odottaa – yrityksenä SOL Palvelut oli minulle tuttu, mutta toimiala sitäkin vieraampi.

Harmaa keskiviikkoaamu muuttui hetkessä auringonkeltaiseksi. Toimistolla pääsin heti tutustumaan tositoimiin: ensin talouspalaveriin, sitten henkilöstöpalaveriin ja lopuksi vuorossa oli asiakastapaaminen.

Toimistolla huomasin, että työskentelyilmapiiri todellakin oli iloinen, ja kiireestä huolimatta ihmiset hymyilivät. Asiakastapaamisella taas tuli selväksi se, että asiakkaan tyytyväisyyteen todellakin panostetaan.

Pitkän asiakkuussuhteen taustalla on , mikäpä muukaan, asiakaslähtöinen palvelu. Aina organisaatiokulttuurin ääneen lausutut arvot eivät välttämättä vastaa sitä, minkälainen organisaation kulttuuri aidosti on. SOL Palvelujen arkipäiväisessä toiminnassa kuitenkin tulivat esiin iloinen työn tekeminen ja tyytyväinen asiakas.

Päällimmäisenä minulle kuitenkin jäi mieleen työntekijöiden välinen yhteishenki. Kaikki SOL Palveluissa työskentelevät riippumatta työtehtävistään ja sijainnistaan organisaatiotasossa vaikuttivat pitävän yhtä. Yhteishenki onkin yksi merkittävimmin työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä – kun se on kunnossa, on erinomaiset edellytykset onnistua myös työssä.

Myös muut arvot: luotettavuus, arkiluovuus ja yrittäjyys, viestivät siitä, että työntekijään halutaan luottaa ja hänen luovuudelleen halutaan antaa tilaa. Yksi suurimmista motivaattoreista työntekijälle onkin juuri se, että häneen luotetaan ja hän saa olla luottamuksen arvoinen. Tärkeää on myös se, että työntekijöiden ajatuksille ja ideoille annetaan mahdollisuus. Juuri näin SOL Palveluissa pyritään toimimaan – parhaat ideat ja ajatukset syntyvätkin juuri työnteon lomassa.

Milja Kiviranta

Milja K. Olen lappeenrantalainen kauppatieteen ja johtamisen opiskelija, jota kiinnostaa erityisesti ihmisten ja osaamisen johtaminen. Opintojeni ollessa jo loppusuoralla innostun jokaisesta kurkistuksesta työelämään. Innostun haasteista, pidän ratkaisujen etsimisestä ja inspiroidun muiden osaamisesta. Haluan kehittyä itse ja olla tulevaisuudessa kehittämässä muista huippuosaajia.