SOL edelläkävijä toimitilajohtamisessa

SOL on toiminut vuodesta 1992 avoimessa tilassa, jossa kenelläkään ei ole omaa nimettyä työpistettä tai sermejä. SOL –konsernin nykyinen tila, pääkonttori, SOL City on kasvun ja uusien toimintojen myötä laajentunut, mutta konsepti ja toimitilaidea ovat säilyneet

SOLia perustettaessa toimitilan suunnitteluun otettiin mukaan kaikki tilaa käyttävät. SOL Citystä haluttiin viihtyisä ja luova ympäristö uudelle tehokkaalle työskentelytavalle. Yhteistyötä tila-arkkitehtuurissa on tehty arkkitehti Jari Inkisen kanssa, jossa tärkeää on löytää ja säilyttää kodinomainen toimitila. Tilasta löytyvät niin omat kuin työkaverinkin ideat ja kodin fiilis. SOLin toimitilojen johtamisfilosofia perustuu vapaudesta työn tekemisen paikasta, ajasta ja statussymboleista.

Tärkeää ei ole missä toimihenkilö työnsä tekee vaan mitä saadaan aikaiseksi. SOLissa perinteiset sisäiset palvelutehtävät on poistettu: ketään ei passata, esimiesten ja johtajien arvostusta ei pönkitetä omilla huoneilla, sihteereillä tai muilla vallan merkeillä. Näin tasavertaisuuden tunne voimistuu, kertoo SOL Palveluiden hallituksen puheenjohtaja Anu Eronen. – Arvostus syntyy muista tekijöistä, se on ansaittava.

Henkilökohtaiset tavoitteet, suunnitelmallinen työskentely, luottamus, yhteistyö ja tulospalkka ovat toimineet, jatkaa Eronen. – Alusta lähtien toimisto noudatti myös paperittomuutta: Jokainen sai ja saa edelleen punaisen kassin, joka toimii henkilökohtaisena arkistona verkkoarkiston lisäksi.

SOLin toimitila vastaa hyvin SOLin arvoja

SOL Studioita ja pesuloita on pääkaupunkiseudun ulkopuolella useita kymmeniä niin Suomessa, Baltiassa, Ruotsissa kuin Venäjällä. Nämä kaikki vahvistavat konsernin johtamiskäytäntöjä, yrityskulttuuria ja arvoja.

Alkusyksystä valmistui Taloustutkimus Oy:n toimitilatutkimus SOL Citystä, johon vastasi 55 % kyselyn saaneista ja tilaa käyttävistä toimihenkilöistä. Kyselyssä selkeimmin tuli esiin vahva brändi, vapaus ja vastuu, matala organisaatio ja positiivinen ihmiskäsitys. Toimitilan avoimuus ja se, ettei kenelläkään, johtajillakaan, ole omaa työhuonetta tai työpistettä, vaan työskentely samassa tilassa kertovat matalasta organisaatiosta. Avoin tila vahvistaa vuorovaikutusta sekä henkilöstön että asiakkaiden kanssa. Värit ja visuaalisuus kuvaavat yrityksen imagoa, eikä niistä haluta luopua.

SOL Cityssä yrityksen arvoista yrittäjyys, luotettavuus, iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus näkyvät erityisen vahvoina. Vaikka aurinkoisen tyytyväinen asiakas mielletään arvoista toimitiloissa heikompana, on sen tulos myös hyvä.

Avoin ympäristö, sisustus ja taide tulivat tutkimuksessa esille arvoja tukevina asioina.

SOL Cityn toimivuus tilana hyvä

Tyytyväisimpiä oltiin tilojen toimivuuteen erilaisiin tilaisuuksiin, koulutustiloihin ja ruokatiloihin. Tilojen toimivuuden kannalta parannusta toivottiin akustiikkaan ja työpisteiden ergonomiaan sekä neuvottelutiloihin. Yhä useampien pöytien korkeussäätö onkin työn alla ja työtuolit ovat uusinnassa.

Eniten arvostusta sai tilojen värikkyys ja persoonallinen avoin tila. Myös vapaus valita oma työpiste koettiin hyväksi asiaksi. Näkkileipäpöydästä ja naivistisesta taiteesta ei haluta luopua. Vapauden tunne, avokonttori, tunnelma, positiivisuus, iloisuus ja värikkyys olivat asioita, joista ei missään nimessä haluta luopua.

Lisätietoja:

Peppi Kaira, SOLEMO Oy, toimitusjohtaja, puh.040 5349375, peppi.kaira@sol.fi
Anu Eronen, SOL Palvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 040 2261, anu.eronen@sol.fi

SOLin arvot ja ihmiskäsitys www.sol.fi/perhe/arvot