Mitä on palveleva ja valmentava johtaminen?

Nopeasti muuttuvassa työelämässä on jalostettava jatkuvasti omaa osaamistaan, ja se koskee meitä kaikkia työtehtävästä riippumatta. SOLissa kiinnitetään parhaillaan huomiota erityisesti johtamiseen.

Palvelevan ja valmentavan johtamisen avulla pyritään saamaan kaikkien potentiaali yhteiseen käyttöön. 

 Työelämä muuttuu valtavalla vauhdilla, ja siksi johtamista on myös meillä SOLissa jatkuvasti jalostettava. Meidän on kyettävä vastaamaan asiakkaiden sekä henkilöstön tarpeisiin ja luomaan työnteolle merkitystä. Ja samalla on koko ajan huolehdittava siitä, että työ on tuottavaa ja teemme sitä tehokkaasti.

Työtehtävästä riippumatta meiltä kaikilta vaaditaan yhä enemmän taitoa johtaa itse itseämme. Innovatiivisuus ja muuntautumiskyky – kyky ja halu seikkailla ja kokea uutta – ovat tulevaisuudessa tärkeitä ominaisuuksia.

Ensin esimiehen on ymmärrettävä oma osaamisensa

SOLissa palvelevalla ja valmentavalla johtamisella halutaan tukea ennen kaikkea työntekijöiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä. Tapamme johtaa ei ole toisen puolesta tekemistä tai mikromanageerausta. Se on toimimista couchina. Esimies ikään kuin tarjoaa eväät, joiden avulla työntekijä oivaltaa itse oman osaamisensa ja kykenee kehittämään sitä jatkuvasti.

Palveleva ja valmentava johtaminen on mahdollista, jos esimiehet kyseenalaistavat ensin oman tekemisensä, osaamisensa ja kykenevät analysoimaan sitä yhdessä muiden kanssa. Ensin esimiehen on siis päästävä omalle iholleen, ja vasta sen jälkeen hän voi innostaa muita ja johtaa ihmisten sisäistä motivaatiota. Näitä taitoja esimiestehtävissä ja myynnissä työskentelevät SOLilaiset kehittävät parhaillaan käynnissä olevassa Business Akatemia -johtamiskoulutuksessa.

Myös yksilöt menestyvät, kun tiimi toimii hyvin

Valmentava johtajuus on nimenomaan osallistamista, aktiivista vuorovaikutusta ja ennen kaikkea kysymistä – valmiita vastauksia ei ole. Hyvä esimies antaa yksilöille ja koko tiimille voimaa ja pystyy tuottamaan arkisen työnteon ohessa elämyksiä. Se on mahdollista, kun esimies suhtautuu toisiin arvostavasti ja osallistaa tiimin jäsenet yhteistyöhön. Kun tiimi toimii hyvin, myös yksilöt menestyvät paremmin – Yhdessä olemme aina enemmän. Ja silloin kaikkien työntekijöiden potentiaali saadaan vapautettua tiimin ja organisaation käyttöön.

SOLissa menestyksen ja hyvinvoinnin perustana ovat luottamus, selkeät tavoitteet, seuranta ja toiminnan kehittäminen. Tavoitteemme on, että SOLin esimiehet osaavat palvella tiimiään ja sen yksilöitä – auttaa heitä huippusuorituksiin, oman työuransa tähdiksi.

Merja Oljakka, johtaja, henkilöstön kehitys, SOL Palvelut

Lue lisää SOLin Business Akatemia -johtamiskoulutuksesta 

Merja O. Merja Oljakka, vastaa SOL Palvelut Oy:n henkilöstön ja koulutuksen kehittämisestä. Hänellä on pitkä kokemus yhteiskunnan luottamustoimista ministeriöiden alaisissa koulutuselimissä. Oljakka valittiin puheenjohtajaksi 1.1.2018 toimintansa aloittaneeseen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikuntaan.