Mielessä loistava idea, mutta en uskalla tuoda sitä julki

Harva idea on syntyessään valmis ratkaisu. Usein parhaimmat ideat lähtevät liikkeelle juuri oudolta tuntuvista, epätavallisista ja jopa villeistä mielenliikkeistä. Voi käydä myös niin, että moni hyvä idea jää kertomatta, koska pelätään idean olevan vähäpätöinen tai että joku lyttää sen heti ensi metreillä. Miten sinä tai teidän organisaationne kerää ideoita ja kannustaa tuomaan niitä julki?

SOLissa systemaattinen idea- ja innovaatiotoiminta on ollut fokuksessa vuodesta 2014. Tällöin yhtiössä määritettiin miten innovointia voidaan valjastaa liiketoiminnan, asiakastyöskentelyn, asiakastyytyväisyyden ym. kehittämiseksi ja parantamiseksi. Samalla halusimme varmistaa, että ideoiden antaminen on oikeasti mahdollista kaikille SOLissa työskenteleville. Tiesimme, että työntekijöillämme on loistavia ideoita takataskussaan ja halusimme saada kerättyä niitä paremmin. Tämän ratkaisemiseksi idea- ja innovaatiotoiminta päätettiin jakaa kahteen osaan, vapaaseen ideoiden keräämiseen ja ohjattuun ideoiden keräämiseen, innovation fishingiin.

Vapaa ideoiden keruu ei suinkaan tässä jaossa ollut uusi menettelytapa. SOLissa on kautta historian käytetty palveluvastaavien aloitepassia, johon ideoita voi kirjata ja antaa eteenpäin käsiteltäväksi. Ideoiden keruutapaa haluttiin kuitenkin tehostaa ja nykyaikaistaa ja tehdä ideoiden antaminen helpoksi, hauskaksi ja osallistavaksi. Vuonna 2015 SOLiin hankittiin sähköinen ideaboksi, jonne kuka tahansa voi milloin tahansa jättää idean. Samalla voi arvioida ja kommentoida muiden antamia ideoita.  Uudistuksen yhteydessä määritettiin ideankäsittelyprosessia ja kuka vastaa minkäkin tyyppisen idean jatkokäsittelystä. Tätä prosessia on viimeisen parin vuoden aikana muokattu ja hienosäädetty kokemusten perusteella. Ideaboksi lanseerattiin näyttävällä Kingi-ideakampanjalla kaikissa palvelupiireissämme syksyllä 2015, jonka jälkeen se on ollut aktiivisessa käytössä. Käyttöä laajennettiin asiakkaillemme, joten myös he voivat lähettää ideoita ideaboksiimme.

Ideoita saapui suorastaan tulvimalla Kingi-Ideakampanjan aikana. Ennen virallista lanseerausta ideoita oli tullut useita kymmeniä. Muistan eräänkin päivän lanseerauksen aikaan kun sain yhden idean moderoitua ja välitettyä eteenpäin, boksiin oli samaan aikaan tullut kolme uutta ideaa. Tämä oli vain positiivista ja juuri sitä tavoittelimme! Ymmärrettävästi silloin meni jonkin verran aikaa ideoiden käsittelyyn varsinkin kun uudistettu ideankäsittelyprosessikin oli vasta saanut tulikasteensa. Ideoita tulee edelleen säännöllisesti, vaikka tahti onkin hitaampaa kuin lanseerauksen aikaan. Kaiken kaikkiaan ideoita on saapunut satoja, joista toteutettujakin on reilusti toista kymmentä. Isompi määrä ideoita on toivottua, joten käy tutustumassa ideaboksiimme ja jätä idea osoitteessa www.ideatehdas.fi/sol.

Innovation fishingillä tarkoitamme ohjattuun ideoiden keräämiseen koottua työryhmää, Innovaatiokalastajia. Olen ollut mukana Innovaatiokalastajissa sen perustamisesta lähtien ja vuodesta 2015 olen johtanut ryhmän toimintaa. Tarkoituksena on kerätä useista yrityksemme osastoista henkilöitä mukaan ideoimaan ja innovoimaan uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja sekä meidän että asiakkaidemme käyttöön. Innovaatiokalastajiin liitytään vapaaehtoisesti, eli jokaisella on oikeasti motivaatiota olla mukana. Toiminnan parantamiseksi olemme benchmarkanneet muutamia organisaatioita ja saaneet terävöitettyä koko ryhmä toiminnan ydintä. Päätavoitteemme on etsiä uusia ideoita, joista voidaan jalostaa raakileita, joita sitten kokeillaan mahdollisimman nopeasti käytännössä, nopeilla kokeiluilla.

Miksi nopeat kokeilut?

Nopeat kokeilut mahdollistavat ketterän, joustavan ja vähän pääomaa sitovan keinon testata olisiko ideasta oikeasti innovaatioksi. Alkuvaiheessa rahaa ei laiteta vielä paljoakaan kiinni, joten muutokset, jopa suunnan täydellinen muutos on vielä tässä vaiheessa kannattavaa ja helppoa. Nopeilla kokeiluilla saat myös konkreettisesti muita osallistumaan kehitystyöhön. Alkuvaiheessa uuden ideanaihion ei ole vielä tarkoitus olla läheskään valmis, vaan sitä kehitetään ja parannetaan kokemusten perusteella. uuden jalostusvaiheen jälkeen se työnnetään takaisin kentälle kokeiltavaksi ja taas kerätään palautetta miten sitä voitaisiin parantaa. Jos teknologia kehittyy nopeiden kokeilujen aikana, on uudempi teknologia helpompaa sovittaa mukaan. On paljon parempi erehtyä aikaisessa vaiheessa kuin silloin kun kehitystyö on jo maksanut merkittävästi.

Nopeista kokeiluista on etua myös henkisellä puolella; on paljon vaikeampaa luopua oman kehitystyönsä hedelmistä vuosien jälkeen kuin vaikkapa vain muutaman viikon tai kuukauden kehittämisen jälkeen. Nopeita kokeiluja voidaan tehdä myös yhdessä asiakkaan kanssa. Näin kehitystyö on näkyvää sekä SOLille että asiakkaalle. Kokeilut taas voivat poikia uusia ideoita ja yhteistyön kehitysmahdollisuuksia.

LinkedInin perustaja Reid Hoffman on kerran sanonut seuraavaa, mikä sopii mielestäni loistavasti nykyaikaiseen nopeiden kokeilujen ajatusmaailmaan:
“If you are not embarrassed by the first version of your product, you’ve launched too late.”

Kari H. Opintovapaalla oleva Innovaatiokalastaja