Kohteliaisuus on POP! Vinkkejä työilmapiirin parantamiseen.

Työhyvinvointiin kiinnitetään SOLilla paljon huomiota. Iloinen työn tekeminen ja kannustava, yhteistyöhenkinen ilmapiiri ovat meille hyvin tärkeitä. Hyvä työilmapiiri on yksi avaintekijöistä työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Kuinka sitä työilmapiiriä sitten voi kehittää ja millainen sen pitäisi olla? Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa hyvinkin paljon työilmapiiriin, joten lue alta vinkkejä, joita saimme sosiaalisen median kanavissamme käydyissä keskusteluissa.

Keskustele. Kaikki asiat on hyvä käydä läpi yhdessä asiaan kuuluvien kesken. Puhuminen auttaa aina olipa kyseessä mikä tahansa asia. Negatiivisetkin asiat saa ottaa esille kunhan sen hoitaa asiallisesti – tähän on syytä pyytää esimerkiksi esimieheltä apua, jos asia tuntuu vaikealta. Keskustelemalla vältetään väärinkäsitykset ja asiat saadaan ratkaistua heti. Hyvissä ajoin esille tuodut asiat vaikuttavat hyvän työilmapiirin säilymiseen eikä asioita tarvitse käydä läpi sitten, kun on jo liian myöhäistä saada aikaan kaikkien kannalta positiivinen ratkaisu.

Kunnioita toisia. Puhu hyvää. Kehu kaveria! Hyvään työilmapiiriin kuuluu positiivinen sävy, kun puhutaan työkavereista ja esimiehistä. On parempi jättää muut mielipiteet omaan tietoon ja vaalia mukavaa ilmapiiriä toisista puhuttaessa. Jos jokainen sanoo toiselle vähintään yhden kehun päivässä, työilmapiiri värittyy nopeasti hyvin positiiviseksi ja viihtyisäksi.

Etsi ratkaisuja – ei syyllisiä. Kaikki tekevät virheitä ja hyväksytään se. Ongelmiin on hyödyllisempää etsiä yhdessä ratkaisuja ja tarjota apua kuin etsiä syyllistä ja odottaa muiden hoitavan kaiken.

Auta! Tätä ei voi korostaa liikaa. Avun tarjoaminen toisille on elintärkeää työyhteisölle. Se kuuluisa ”Joku Muu” on hyvä jättää työyhteisön ulkopuolelle, sillä hän ei vaan koskaan hoida hommiaan. Joka päiväisen kehun lisäksi kysy vähintään kerran päivässä kuinka voit auttaa muita.

Tunne rajat. Toiset haluavat jättää yksityiselämän asiat työpaikan ulkopuolelle ja toiset haluavat kertoa, jos jokin painaa mieltä. Kunnioitetaan jokaisen päätöstä ja ollaan tukena toisille. Jokaisen on hyvä kuitenkin tietää missä raja kulkee eikä työkavereita ole tarkoitus kuormittaa omilla ongelmilla. Esimies voi ohjata työntekijän eteenpäin, mikäli hän tarvitsee apua.

Oman elämän tasapaino. Oman elämän kaikki osa-alueet vaikuttavat yksilön hyvinvointiin ja sitä myötä myös työyhteisöön. On hyvä pyrkiä tunnistamaan, jos jollakin elämän osa-alueella tarvitsee apua tai tukea ja pyytää sitä. Pidetään itsestämme huolta!

Heidi T. Olen koulutukseltani kasvatuspsykologi (KM) ja suuntautunut henkilöstöalalle. Olen toiminut vuodesta 2011 lähtien Oulun toimistolla henkilöstöneuvottelijana. Aiheita, jotka herättävät mielenkiintoni, ovat mm. rekrytointi, työntekijäkokemus, työyhteisöt ja työhyvinvointi.