Hyvinvointianalyysi apuna kartoittamassa henkilökohtaista kokonaistilannetta

SOLin esimiesvalmennuksissa on hyödynnetty First beat mittausta hyvinvoinnin kartoittamisessa jo useamman vuoden. Mittauksessa kartoitetaan stressireaktioita, palautumista ja liikkumista.

Esimiesvalmennuksessa mittauksen avulla autetaan esimiehiä tunnistamaan omassa työssä ja elämässä ylipäätään kuormittavat tilanteet, palauttavina koetut hetket, terveyttä tukevat liikuntatottumukset sekä hyvää unta tukevat elementit. Kolmen päivän niin kutsuttu syväanalyysi paljastaa oikein tulkittuna kunkin ihmisen hyvinvoiniin vaikuttavat keskeiset tekijät.

SOL esimiehillä keskeinen haaste on arjessa ja vapaa-ajalla palautumisen vähyys. Valmennuksessa on muun muassa tämän vuoksi mukana nk. mentaaliosio, jossa autetaan esimiehiä löytämään itselle sopiva tapa pysähtyä hektiseltä tuntuvassa arjessa. Lisäksi keinot kohti parempaa unta ovat nousseet yhdeksi keskeiseksi asiaksi. Lähtökohta oman terveyden edistämiseksi on hyvä, koska esimiehet etupäässä kokevat voivansa hyvin ja kokevat, että voivat vaikuttaa omaan terveyteen.

Mittauksesta muodostuu kuva, jonka avulla pääsee tarkastelemaan esimiehen stressireaktiot, palautuminen, liikunta ja arkiaktiivisuus sekä syke.