Ammattitutkintojen uudistus pähkinänkuoressa

Ammatillinen koulutus uudistui tämän vuoden alussa. Paineita reformiin on tullut useasta suunnasta: työelämä muuttuu, opiskelijoiden tarpeet ovat yhä yksilöllisempiä, julkiset menot ovat suurennuslasin alla ja eriarvoisuuden riski kasvaa. Uudistus on suuri, ja sen myötä moni asia muuttuu. Tässä niistä kolme tärkeintä oman alamme opiskelijan näkövinkkelistä:

  1. Yksilöllisempää opiskelua

Yhdestä ja samasta opintoputkesta siirrytään opiskelijan yksilölliseen tarpeeseen sopivaan opiskelusuunnitelmaan. Sen myötä niin hakuun,  opiskeluaikaan kuin tutkinnon sisältöönkin saadaan lisää joustavuutta. Opettajan ohjaava ja tukeva rooli korostuu.

  1. Lähemmäksi työelämää

Pois pulpetista oikeisiin työympäristöihin! Erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelijat pääsevät tutustumaan yrityksiin ja työelämän vaatimuksiin entistä paremmin jo opiskelun aikana. Nykyinen työssäoppiminen korvataan uudella koulutussopimukseen perustuvalla koulutuksella.

  1. Laajempia osaamiskokonaisuuksia

Tutkintonimikkeiden määrä vähenee, ja tutkintojen sisällöt laajenevat. Tavoitteena on päästä eroon päällekkäisistä tutkinnoista, meidän alallammme erityisesti toimitilahuollon osaamisen kohdalla. Samalla ammattitaitovaatimukset saadaan vastaamaan nykyistä paremmin kiinteistöpalvelualalla tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.

Alla esimerkki kiinteistöpalvelualan tutkintonimikkeistä:

* Tutkintonimike antaa valmiudet työskennellä erilaisissa asiakaskohteissa
** Tutkintonimike antaa valmiudet työskennellä sairaalaympäristössä

PT = perustutkinto, AT = ammattitutkinto

Kaiken kaikkiaan uudistuksen tarkoituksena on palvella sekä työntekijöitä, opiskelijoita että työnantajia. Parhaimmillaan alamme ammattikoulutus sujuu tästä eteenpäin entistäkin nopeammin ja joustavammin. Ja ennen kaikkea yhä useamman on helpompi löytää se itselle sopiva, mielenkiintoinen opiskelu- ja urapolku monipuoliselta ja kovaa vauhtia kehittyvältä kiinteistöpalvelualalta.

Meillä SOLissa tämä tarkoittaa entistä tiivimpää yhteistyötä alan eri ammatillisten oppilaitosten kanssa, jotta saamme mm. koulutussopimustoiminnan osaksi arkeamme ja sovittua yhteistyön ja roolit oppijan ohjauksessa erilaisissa työympäristöissämme. Tulemme tekemään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti oppilaitosyhteistyötä ja rakentamaan selkeitä toimintamalleja koulutus- ja oppisopimusten toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. On kaikkien etu, että luomme toimivia prosesseja reformin hengessä SOLille ja alalle.

Lisätietoja:

Merja Oljakka, Johtaja, Koulutus ja kehitys, merja.oljakka@sol.fi, puh. 040 017 8550

Lisätietoja ammatillisen koulutuksen reformista löydät esimerkiksi näiltä sivuilta http://minedu.fi/amisreformi  ja http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi

Merja O. Merja Oljakka, vastaa SOL Palvelut Oy:n henkilöstön ja koulutuksen kehittämisestä. Hänellä on pitkä kokemus yhteiskunnan luottamustoimista ministeriöiden alaisissa koulutuselimissä. Oljakka valittiin puheenjohtajaksi 1.1.2018 toimintansa aloittaneeseen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikuntaan.