Vahva työllistäjä yli 12000 henkilöllään SOL edistää ikääntyneiden työllistymistä ja monikulttuurisuutta

08.05.2015

Perheyhtiö SOL kasvatti vuonna 2014 liikevaihtoaan yli 269 miljoonaan euroon eli 3 % edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön kasvustrategian keskeisenä osana ovat asiakastyytyväisyyden rinnalla henkilöstön sitoutuminen ja tyytyväisyys. Erityishuomio yhtiössä on kiinnitetty ikääntyneiden työllistämiseen, monikulttuurisuuden edistämiseen sekä koko henkilöstön koulutukseen. Yhtiö työllisti viime vuonna jo 12031 henkilöä, jossa kasvua 5,5 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstöstä 8692 työskenteli Suomessa ja 3339 ulkomailla.

Tiedot ilmenevät SOLin vastikään julkistamassa vuoden 2015 SOL Vastuullisuusraportissa*, joka julkaistiin nyt viidennen kerran. http://digipaper.fi/solisti/127278/.

SOL Vastuullisuusraportissa 2015 raportoidaan tunnuslukuineen yhtiön vastuullisuuden eri osa-alueet: arjen teot liikevaihto- ja investointien tunnuslukuineen, johtamisen vastuullisuus, yhtiön taloudellinen vastuu taloudellisine tunnuslukuineen, yhtiön vastuut sidosryhmilleen, kuten työntekijöille, viranomaisille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille, yhtiön ympäristövastuu tavoitteineen ja ympäristönäkökohtineen sekä yhtiön sosiaalinen vastuu henkilöstön hyvinvoinnista ja monikulttuurisuudesta koulutukseen.

SOLissa vastuullisuuden parissa työskentelevät johtoryhmän ja toimintokohtaisten kehitysryhmien lisäksi koko henkilöstö.

Erityishuomio henkilöstön työhyvinvointiin ja ikääntyneiden työllistämiseen

Henkilöstön sitoutuminen ja työtyytyväisyys ovat konsernin strategian keskeisiä tekijöitä, ja niitä kehitetään jatkuvasti. Yhtiön henkilöstökyselyn Ilopuntarin tulokset ovat hyvällä tasolla. Uusimman henkilöstökyselyn mukaan toimihenkilöiden keskiarvo oli 4,3 ja työntekijöiden 3,9 (asteikolla 1-5).

SOLissa muun muassa käynnistettiin vuonna 2014 sekä Keltaiset Pantterit –hanke että Onnen Reppu –työhyvinvointihanke.

Yhteistyössä Tekesin kanssa kehitetyn Keltaiset Pantterit –hankkeen tavoitteena on pidentää työntekijöiden työuraa ja työllistää tarvittaessa myös eläkkeellä olevia henkilöitä nykyistä enemmän. Jo tähän mennessä hankkeesta saadut tulokset ovat olleet myönteisiä. Tällä hetkellä viidennes henkilökunnasta on yli 50-vuotiaita.

Työsuojelurahaston tukeman Onnen Reppu –työhyvinvointihankkeen tavoitteena on puolestaan tukea työhyvinvointia ja pitkäaikaisterveyttä sekä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

SOL-konsernin koko henkilöstön työkyvyn ylläpitoon ja sairauksien hoitoon käytettiin vuonna 2014 noin 315 euroa työntekijää kohden.

Vuonna 2014 SOL-konsernin vakituisen henkilöstön osuus kasvoi 94 prosenttiin (93 % vuonna 2013). Myös työpäivän pituus on viime vuosina kasvanut ollen 7,1 tuntia työntekijää kohden vuonna 2014.

Voimavarana myös monikulttuurisuus

SOL arvostaa henkilöstönsä monikulttuurisuutta ja tukee eri tavoin maahanmuuttajien työllistyvyyttä. Esimerkiksi SOL Palvelut Oy:n työntekijöistä on tällä hetkellä jo yli joka neljännellä muun kuin Suomen kansalaisuus. Työntekijöitä on yli 60 eri maasta ja kaikista maanosista.

SOL-konsernissa korostetaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää kaikissa muodoissaan. Maahanmuuttajien tukena on aina oma esimies, ja perusteellinen perehdytys helpottaa työhön sitoutumista. Myös vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen työryhmä edistää osaltaan työntekijöiden integroitumista SOLin toimintakulttuuriin.

Henkilöstön jatkuva koulutus varmistaa osaamisen

SOL-konsernissa henkilöstön pitkäjänteinen ja järjestelmällinen koulutus on keskeisessä roolissa osaamisen ja asiakastyytyväisyyden kehittämisessä. Vuonna 2014 koulutuksiin Suomessa osallistui kaikkiaan 12800 henkilöä ja koulutuspäiviä kertyi keskimäärin kaksi työntekijää kohden.

Koulutus toteutettiin joko osaamista ylläpitävänä ja osaamista kehittävänä täsmäkoulutuksena tai pitkäkestoisena tutkintotavoitteisena koulutuksena. Myös oppisopimuskoulutusta käytettiin laaja-alaisesti eri alojen työntekijöiden ja esimiesten koulutuksessa. Parhaillaankin yli 250 SOLilaista osallistuu ammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen.

Tänä vuonna kehitetään muun muassa monipalveluosaamista ja jatketaan vuonna 2014 käynnistettyä koulutuksen uudistumista tavoitteena perehdyttämisen ja kohdekohtaisten startti- ja kehittämiskoulutusten rinnalla kehittää edelleen verkkokoulutusta. Jatkossa verkkokoulutusta hyödynnetään nykyistäkin enemmän osana oppimista.
*SOL-konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2009 lähtien 73 prosenttia. Henkilöstön määrä on puolestaan kasvanut 48 prosenttia vuodesta 2009.

Lisätietoja:
SOL liiketoiminta:
Toimitusjohtaja Juhapekka Joronen, puh. 0400 733 916
juhapekka.joronen@sol.fi

SOL-vastuullisuusraportti:
Henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen, SOLEMO Oy, puh. 045 6700 368
timo.sairanen@sol.fi

Jaa kirjoitus sosiaalisessa mediassa

FB Twitter LinkedIn

« Takaisin