Lapin oppisopimuskeskus on palkinnut SOLin

16.05.2014

Lapin oppisopimuskeskus on valinnut vuoden 2013 oppisopimusopiskelijan, oppisopimusyrityksen, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskouluttajan perustuen aktiiviseen ja myönteiseen toimintaan oppisopimuskoulutuksen parissa.

Vuoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin SOL Palveluiden Henna Tervaniemi Rovaniemeltä

Henna on suorittanut oppisopimusteitse ensin laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja sen jälkeen siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon. Ahkeruus ja korkea motivaatiotaso kuvaavat hyvin Hennan työskentelyä ja opiskelua. Vuoden oppisopimusopiskelija toimii myös itse työpaikkakouluttajana.

Vuoden oppisopimusyritys on SOL Palvelut Oy

SOL Palvelut Oy on Lapin oppisopimuskeskuksen pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka kanssa on solmittu oppisopimuksia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Yrityksen johto on koulutusmyönteinen ja näkee oppisopimuskoulutuksen hyvänä henkilöstön kehittämismuotona. Koulutuksen toteuttamisessa ja uusien toimintatapojen kehittämisessä yrityksen työnjohto on aktiivisesti mukana.

Vuoden työpaikkakouluttajaksi valittiin Petteri Laiti Inarista

Hän on toiminut poikansa työpaikkakouluttajana vaativassa saamenkäsityökisällin ammattitutkinnossa. Kyseiseen tutkintoon ohjaaminen vaatii käsityöalan erikoisosaamista, joka Petterin kohdalla on valtakunnallisestikin tunnettu ja tunnustettu. Saamenkäsityökisällin oppisopimuskoulutus on hieno esimerkki perinteisestä mestari-kisälli – mallista, jossa työssä oppimisen ohjauksen merkitys korostuu.

Vuoden oppisopimuskouluttaja on Leila Karjalainen Lapin ammattiopistosta

Leila on rakentanut sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutuksen prosessista systemaattisen mallin, joka toimii laadukkaasti määrällisesti suurella koulutusalalla. Hän on esimerkillinen yhteistyökumppani, joka hoitaa yhteydenpidon eri osapuoliin sekä toimii linkkinä sosiaali- ja terveysalan kaikkiin koulutuksiin.

Lisätietoja:

SOL Palvelut Oy,  Koulutuksen johtaja, Merja Oljakka, p. 040 017 8550 tai merja.oljakka@sol.fi

Lapin Oppisopimuskeskus, oppisopimusjohtaja Kari Plosila, p. 020 798 4190 tai kari.plosila@lapinoppisopimus.fi

Jaa kirjoitus sosiaalisessa mediassa

FB Twitter LinkedIn

« Takaisin