Kunnille säästöjä ja terveempiä rakennuksia kiinteistöpalvelujen ulkoistuksilla

18.05.2015

"Kunnat saavuttaisivat noin 400 miljoonan euron säästöt, mikäli ne tuottaisivat kiinteistöpalvelunsa samalla tehokkuudella kuin yksityinen sektori", sanoo Kiinteistötyönantajien tuore hallituksen puheenjohtaja SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juhapekka Joronen.

- Esimerkiksi Espoon kaupungin tavoittelemat 10 miljoonan euron säästöt kiinteistöpalveluissa eivät tule onnistumaan ilman ulkoistuksia, Joronen jatkaa.

Hyvin johdetuilla kiinteistöpalvelujen ulkoistuksilla ratkaistaisiin myös kuntien henkilöstön eläköitymisestä aiheutuvat haasteet ja hyödynnettäisiin yrityksissä oleva osaaminen sekä ammattitaito kiinteistöjen ylläpidossa. Jorosen mukaan kunnat voisivat ottaa mallia valtiolta, joka on ulkoistanut merkittävän osan kiinteistöpalveluistaan yksityisten palveluntarjoajien hoidettaviksi.

- Valtio on kiinnittänyt enemmän huomiota tavoiteltavaan lopputulokseen kuin palvelujen tuotantotapaan ja hintaan. Henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys sekä kestävä kehitys ja kokonaistaloudellisuus ovat olleet avainasemassa palvelujen järjestämisessä, Joronen sanoo.

Kiinteistötyönantajien vuonna 2013 teettämän selvityksen mukaan suomalaisissa kunnissa suuri osa kiinteistöjen ylläpito- ja käyttäjäpalveluista tuotettiin kuntien omana työnä. Näin siitä huolimatta, että suurin osa (73 %) selvitykseen vastanneista kuntapäättäjistä piti kiinteistöpalveluita tukipalveluina ja ainoastaan 8 prosenttia kannatti palvelujen järjestämistä kunnan omana työnä. Tällä hetkellä toteutetuista ulkoistuksista siivouksen osuus on noin 20 prosenttia ja kiinteistöhuollon noin 35 prosenttia.

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon merkitys tunnistetaan kunnissa, mutta kuntapäättäjistä reilu kolmannes uskoo virheellisesti, että ulkoistukset kasvattaisivat kiinteistöpalvelujen kustannuksia.

- Ulkoistukset parantavat kustannusten ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä palvelujen laatua ja johdettavuutta. Monessa tapauksessa myös henkilöstön työtyytyväisyys on noussut ulkoistamisen myötä, kun tukipalvelurooli on muuttunut ydintoiminnaksi, toteaa Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén.

- Yksityisten palveluntuottajien panostukset henkilöstön koulutukseen, kehittämiseen ja työtyytyväisyyteen ovat kiinteistöjen ammattitaitoisen ja laadukkaan hoidon ja ylläpidon kannalta olennainen tekijä, sanoo Gramén.

Lisätietoja:
Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy, puh. 040 073 3916
Pia Gramén, toimitusjohtaja, Kiinteistötyönantajat ry, puh. 040 820 7599

Kiinteistötyönantajat ry
tiedote 18.5.2015

Jaa kirjoitus sosiaalisessa mediassa

FB Twitter LinkedIn

« Takaisin